Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [3] Sekcja pobytów szpitalnych na karcie informacyjnej leczenia szpitalnego

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.56 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaDischargeSummaryEncountersSection Nazwa wyświetlana [3] Sekcja pobytów szpitalnych na karcie informacyjnej leczenia szpitalnego
Opis Szablon struktury CDA dla sekcji pobytów szpitalnych na karcie informacyjnej leczenia szpitalnego
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.56
Typ CDA Section Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 2, Używa 1 szablon
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.60 Ograniczanie active [2] Treść karty informacyjnej leczenia szpitalnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.18 link active [1] Karta informacyjna leczenia szpitalnego (1.3.1) 2018‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.50 Ograniczanie active [4] Dane pobytu szpitalnego na wypisie (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005‑09‑07)
Przykład
Przykład
<section>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.56"/>  <text>
    <list>
      <caption>Pobyty na oddziałach:</caption>      <item ID="ENC_1">01.09.2014 - 03.09.2014 Oddział kardiologii</item>      <item ID="ENC_2">03.09.2014 - 06.09.2014 Oddział neurologii</item>    </list>
  </text>
  <entry>
    <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
      <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.50"/>      <code code="4100" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4" displayName="Oddział kardiologiczny"/>      <text>
        <reference value="#ENC_1"/>      </text>
      <effectiveTime>
        <low value="20140901"/>        <high value="20140903"/>      </effectiveTime>
    </encounter>
  </entry>
  <entry>
    <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
      <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.50"/>      <code code="4220" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4" displayName="Oddział neurologiczny"/>      <text>
        <reference value="#ENC_2"/>      </text>
      <effectiveTime>
        <low value="20140903"/>        <high value="20140906"/>      </effectiveTime>
    </encounter>
  </entry>
</section>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:section
1 … 1 M (plCdotsion)
@classCode
0 … 1 F DOCSECT
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsion)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.56
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:title
ST NP (plCdotsion)
hl7:text
SD.TEXT 1 … 1 M (plCdotsion)
hl7:entry
1 … * M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.50 [4] Dane pobytu szpitalnego na wypisie (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [hl7:encounter [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.50']]]
@typeCode
cs 0 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 … 1