Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [3] Sekcja danych ubezpieczeniowych

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.69 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaPayersSection Nazwa wyświetlana [3] Sekcja danych ubezpieczeniowych
Opis Szablon struktury CDA dla sekcji danych ubezpieczeniowych
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.69
Typ CDA Section Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 18, Używa 5 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.25 Ograniczanie active [2] Treść dokumentu recepty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.26 link active [1] Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3 link active [1] Recepta (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.7 link active [1] Recepta farmaceutyczna (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.28 Ograniczanie active [2] Treść dokumentu skierowania (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.4 link active [1] Skierowanie (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.39 Ograniczanie active [2] Treść dokumentu skierowania na pielęgniarską opiekę długoterminową (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.11 link active [1] Skierowanie na pielęgniarską opiekę długoterminową (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.41 Ograniczanie active [2] Treść dokumentu skierowania do szpitala psychiatrycznego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.12 link active [1] Skierowanie do szpitala psychiatrycznego (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.43 Ograniczanie active [2] Treść dokumentu skierowania na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.13 link active [1] Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.8 Ograniczanie active [2] Treść dokumentu (bazowy) (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1 link active [1] Szablon bazowy (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.2 link active [1] Szablon bazowy dla P1 (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.6 link retired [1] Dokument recepty spelniający wymagania NFZ związane z refundacją (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.80 Ograniczanie active [2] Treść dokumentu realizacji recepty (1.3.1.1) 2019‑05‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.27 link active [1] Realizacja recepty (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15 Ograniczanie active [4] Dane podmiotu związanego z fragmentem treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18 Ograniczanie active [4] Autor fragmentu treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14 Ograniczanie active [4] Dane informatora dla fragmentu treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.51 Ograniczanie active [4] Dane o uprawnieniach i płatnikach (1.3.1.2) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.68 Ograniczanie active [4] Pozycja komentarza (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55 (2017‑01‑02)
Przykład
Przykład
<section>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.9"/>  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.7"/>  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.69"/>  <code code="48768-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"/>  <title>Dane o ubezpieczeniu i uprawnieniach</title>  <text>
    <paragraph ID="ACT_2">
       Oddział NFZ: 07       <br/>       Uprawnienia dodatkowe: ZK (Nr leg.:
238/2015)
    </paragraph>
  </text>
  <entry>
    <act classCode="ACT" moodCode="DEF">
      <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.20"/>      <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.51"/>      <id nullFlavor="NA"/>      <code code="48768-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Payment source"/>      <text>
        <reference value="#ACT_2"/>      </text>
      <statusCode code="completed"/>      <entryRelationship typeCode="COMP">
        <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
          <!-- Uprawnienie dodatkowe -->
          <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.26"/>          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.61"/>          <id nullFlavor="NA"/>          <code code="PUBLICPOL" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4">
            <qualifier>
              <name code="RLUD" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" displayName="Refundacja leków wynikająca z uprawnień dodatkowych"/>              <value code="IB" displayName="IB" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.1"/>            </qualifier>
          </code>
          <text>
            <reference value="#ACT_2"/>          </text>
          <statusCode code="completed"/>          <performer typeCode="PRF">
            <!-- Dane ubezpieczyciela/płatnika -->
            <assignedEntity>
              <id extension="07" root="2.16.840.1.113883.3.4424.3.1" displayable="true"/>            </assignedEntity>
          </performer>
          <entryRelationship typeCode="REFR">
            <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
              <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.19"/>              <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.53"/>              <id nullFlavor="NA"/>              <code nullFlavor="NA"/>              <entryRelationship typeCode="SUBJ">
                <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="PRMS">
                  <id extension="2345678-1" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.99999.2.3"/>                  <consumable>
                    <manufacturedProduct>
                      <manufacturedMaterial nullFlavor="NA"/>                    </manufacturedProduct>
                  </consumable>
                </substanceAdministration>
              </entryRelationship>
            </act>
          </entryRelationship>
          <reference typeCode="REFR">
            <externalAct classCode="ACT" moodCode="EVN">
              <!-- Informacja o dokumencie potwierdzającym uprawnienie dodatkowe -->
              <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.58"/>              <id extension="123" root="2.16.840.1.113883.3.4424.8.4"/>              <code code="ELG" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" displayName="Eligible"/>            </externalAct>
          </reference>
        </act>
      </entryRelationship>
    </act>
  </entry>
</section>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:section
(plCdotsion)
@classCode
0 … 1  
  CONF
Wartość @classCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.20215 ActClassDocumentSection (DYNAMICZNE)
@moodCode
0 … 1  
  CONF
Wartość @moodCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.20267 ActMoodEventOccurrence (DYNAMICZNE)
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.69']
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.69
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.9']
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.10.20.1.9
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.7']
@root
1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.7
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotsion)
@code
CONF 1 … 1 F 48768-6
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)
hl7:title
ST 1 … 1 M (plCdotsion)
hl7:text
SD.TEXT 1 … 1 M (plCdotsion)
hl7:confidentialityCode
CE 0 … 1 (plCdotsion)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.16926 x_BasicConfidentialityKind (DYNAMICZNE)
hl7:languageCode
CS 0 … 1 (plCdotsion)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.11526 HumanLanguage (DYNAMICZNE)
hl7:subject
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15 [4] Dane podmiotu związanego z fragmentem treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15']]
hl7:author
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18 [4] Autor fragmentu treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18']]
hl7:informant
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14 [4] Dane informatora dla fragmentu treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14']]
hl7:entry
1 … * M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.51 [4] Dane o uprawnieniach i płatnikach (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [hl7:act [hl7:code [(@code='48768-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')]]]
@typeCode
cs 0 … 1  
  CONF
Wartość @typeCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.19446 x_ActRelationshipEntry (DYNAMICZNE)
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
hl7:entry
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.68 [4] Pozycja komentarza (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [hl7:act [hl7:code [(@code='48767-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')]]]
@typeCode
cs 1 … 1 R
  CONF
Wartość @typeCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.19446 x_ActRelationshipEntry (DYNAMICZNE)
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
  Schematron report rola red error  
  test //hl7:act[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.67']/hl7:entryRelationship/hl7:observation[hl7:code/@code='RLPO']/hl7:value/@code!='100%' and not(hl7:entry[hl7:act[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.51']]])  
  Komunikat Dla realizacji recepty refundowanej wymagane są dane o uprawnieniach i płatnikach