Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [3] Sekcja wydania leku

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.70 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaDrugDispenseSection Nazwa wyświetlana [3] Sekcja wydania leku
Opis Szablon struktury CDA dla sekcji wydania leku
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.70
Typ CDA Section Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 2, Używa 4 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.80 Ograniczanie active [2] Treść dokumentu realizacji recepty (1.3.1.1) 2019‑05‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.27 link active [1] Realizacja recepty (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.62 Ograniczanie active [4] Pozycja wydania leku (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15 Ograniczanie active [4] Dane podmiotu związanego z fragmentem treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18 Ograniczanie active [4] Autor fragmentu treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14 Ograniczanie active [4] Dane informatora dla fragmentu treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.2.3 (2016‑01‑08 11:13:04)
Przykład
Przykład
<section>
  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.2.3"/>  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.70"/>  <id extension="4334343" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.99999.5.3"/>  <code code="60590-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Dispensation"/>  <title>Wydanie leku</title>  <text>
    <paragraph ID="SPLY_1">
      <caption>Wydano lek gotowy</caption>       Nazwa: Enarenal      <br/>       Postać: tabletki      <br/>      
Dawka: 5mg
      <br/>       Opakowanie: 60 tabl.      <br/>       Ilość: 1      <br/>       Nr serii: 123/456      <br/>      
Data ważności: 1 stycznia 2018 r.
      <br/>       Identyfikator produktu: 5909990014958
(GS1/EAN)
    </paragraph>
    <paragraph ID="ACT_1">
      <caption>Taksacja:</caption>       Wartość wydanego leku: 12,00      <br/>       Limit urzędowy:
8,40
      <br/>       Poziom odpłatności leku refundowanego: 100%      <br/>       Kwota refundacji:
0,00
      <br/>       Zapłacono: 12,00     </paragraph>
  </text>
  <entry>
    <supply classCode="SPLY" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.4"/>      <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.3"/>      <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.34"/>      <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.62"/>      <id extension="1234567" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.99999.5.1"/>      <text>
        <reference value="#SPLY_1"/>      </text>
      <quantity value="1"/>      <product>
        <manufacturedProduct>
          <manufacturedMaterial>
            <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1"/>            <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.54"/>            <code code="4321" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.6.1" displayName="Enarenal 5mg tabl."/>            <name>Enarenal 5mg tabletki</name>            <lotNumberText>123/456</lotNumberText>            <pharm:expirationTime value="20180101"/>            <pharm:asContent classCode="CONT">
              <pharm:containerPackagedMedicine classCode="CONT" determinerCode="INSTANCE">
                <pharm:code code="5909990014958" codeSystem="1.3.160" codeSystemName="GS1"/>                <pharm:name>Enarenal 5mg (60 tabl.)</pharm:name>                <pharm:formCode code="30066000" codeSystem="0.4.0.127.0.16.1.1.2.1" codeSystemName="EDQM" displayName="Tablet container"/>                <pharm:capacityQuantity value="60"/>              </pharm:containerPackagedMedicine>
            </pharm:asContent>
          </manufacturedMaterial>
        </manufacturedProduct>
      </product>
      <entryRelationship typeCode="REFR">
        <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="INT">
          <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.11"/>          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.63"/>          <id extension="334455-1" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.99999.2.3"/>          <code code="PREItem" codeSystem="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2"/>          <consumable>
            <manufacturedProduct>
              <manufacturedMaterial nullFlavor="NA"/>            </manufacturedProduct>
          </consumable>
          <reference typeCode="REFR">
            <externalDocument classCode="DOC" moodCode="EVN">
              <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.77"/>              <id extension="0700000000123456654321" root="2.16.840.1.113883.3.4424.8.10.1"/>              <code code="57833-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Prescription for medication Document"/>            </externalDocument>
          </reference>
        </substanceAdministration>
      </entryRelationship>
      <entryRelationship typeCode="COMP">
        <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.67"/>          <code code="TAKSL" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" displayName="Taksacja leku"/>          <text>
            <reference value="#ACT_1"/>          </text>
          <statusCode code="completed"/>          <entryRelationship typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
              <code code="WWL" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" displayName="Wartość wydanego leku"/>              <statusCode code="completed"/>              <value xsi:type="REAL" value="12.00"/>            </observation>
          </entryRelationship>
          <entryRelationship typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
              <code code="LIMU" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" displayName="Limit urzędowy"/>              <statusCode code="completed"/>              <value xsi:type="REAL" value="8.40"/>            </observation>
          </entryRelationship>
          <entryRelationship typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
              <code code="RLPO" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" displayName="Poziomy odpłatności leków refundowanych"/>              <statusCode code="completed"/>              <value xsi:type="CV" code="100%" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.1"/>            </observation>
          </entryRelationship>
          <entryRelationship typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="INT">
              <code code="KREF" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" displayName="Kwota refundacji"/>              <statusCode code="completed"/>              <value xsi:type="REAL" value="0.00"/>            </observation>
          </entryRelationship>
          <entryRelationship typeCode="COMP">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
              <code code="ZAPL" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" displayName="Zapłacono"/>              <statusCode code="completed"/>              <value xsi:type="REAL" value="12.00"/>            </observation>
          </entryRelationship>
        </act>
      </entryRelationship>
    </supply>
  </entry>
</section>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:section
(plCdotsion)
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.70']
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.70
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsion)
treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.2.3']
@root
1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.2.3
hl7:id
II 1 … 1 R (plCdotsion)
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotsion)
@code
CONF 1 … 1 F 60590-7
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)
hl7:title
ST 1 … 1 M (plCdotsion)
hl7:text
SD.TEXT 1 … 1 M (plCdotsion)
hl7:entry
1 … 1 R Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.62 [4] Pozycja wydania leku (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
hl7:confidentialityCode
CE 0 … 1 (plCdotsion)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.16926 x_BasicConfidentialityKind (DYNAMICZNE)
hl7:languageCode
CS 0 … 1 (plCdotsion)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.25 Język dokumentu (DYNAMICZNE)
hl7:subject
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15 [4] Dane podmiotu związanego z fragmentem treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15']]
hl7:author
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18 [4] Autor fragmentu treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18']]
hl7:informant
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14 [4] Dane informatora dla fragmentu treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14']]