Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu informacji dla lekarza kierującego/POZ

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.71 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaReferringPhysicianLetterBinaryContent Nazwa wyświetlana [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu informacji dla lekarza kierującego/POZ
Opis Szablon struktury CDA dla sekcji postaci binarnej dokumentu informacji do lekarza kierującego/POZ
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.71
Typ CDA Section Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 2, Używa 10 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.87 Ograniczanie active [2] Treść dokumentu informacji dla lekarza kierującego/POZ (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.28 link active [1] Informacja dla lekarza kierującego/POZ (1.3.1) 2018‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.49 Ograniczanie active [4] Dokument w postaci binarnej (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15 Ograniczanie active [4] Dane podmiotu związanego z fragmentem treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18 Ograniczanie active [4] Autor fragmentu treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14 Ograniczanie active [4] Dane informatora dla fragmentu treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.1 Zawierać active [4] Rozpoznanie główne (1.3.1) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.2 Zawierać active [4] Rozpoznania dodatkowe (1.3.1) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.22 Ograniczanie active [4] Zalecenie leku (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.23 Ograniczanie active [4] Zalecenie wykonania procedury (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.24 Ograniczanie active [4] Zalecenie wykonania badania (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.31 Ograniczanie active [4] Lista załączników (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55 (2017‑01‑02)
Przykład
Przykład
<section>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.71"/>  <code code="51852-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Letter"/>  <text>
    <renderMultiMedia referencedObject="DOCUMENT_CONTENT"/>  </text>
  <entry>
    <observationMedia ID="DOCUMENT_CONTENT" classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.49"/>      <value representation="B64" mediaType="text/plain">VGVzdG93YSB0cmXFm8SHIGRva3VtZW50dQ==</value>    </observationMedia>
  </entry>
</section>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:section
1 … 1 M (plCdotsent)
@classCode
0 … 1 F DOCSECT
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsent)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.71
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsent)
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotsent)
@codeSystem
CONF 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)
@codeSystemName
1 … 1 F LOINC
  Schematron assert rola red error  
  test hl7:code/@code = /hl7:ClinicalDocument/hl7:code/@code and hl7:code/@displayName = /hl7:ClinicalDocument/hl7:code/@displayName  
  Komunikat Kod typu sekcji postaci binarnej dokumentu musi byc zgodny z kodem typu dokumentu.  
hl7:title
ST NP (plCdotsent)
hl7:text
SD.TEXT 1 … 1 M (plCdotsent)
hl7:entry
1 … * M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.49 [4] Dokument w postaci binarnej (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank gdzie [hl7:observationMedia [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.49']]] [not(@nullFlavor)]
@typeCode
cs 0 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
hl7:confidentialityCode
CE 0 … 1 (plCdotsent)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.16926 x_BasicConfidentialityKind (DYNAMICZNE)
hl7:languageCode
CS 0 … 1 (plCdotsent)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.25 Język dokumentu (DYNAMICZNE)
hl7:subject
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15 [4] Dane podmiotu związanego z fragmentem treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15']]
hl7:author
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18 [4] Autor fragmentu treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18']]
hl7:informant
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14 [4] Dane informatora dla fragmentu treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14']]
Dołączony 1 … 1 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.1 [4] Rozpoznanie główne (DYNAMICZNE)
hl7:entry
1 … 1 M (plCdotsent)
@typeCode
cs 0 … 1 F COMP
hl7:templateId
1 … 1 M (plCdotsent)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.1
hl7:organizer
1 … 1 M (plCdotsent)
@classCode
cs 1 … 1 F BATTERY
@moodCode
1 … 1 F EVN
hl7:code
CD 0 … 1 (plCdotsent)
@code
CONF 0 … 1 F 8319008
@codeSystem
0 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED-CT)
@codeSystemName
0 … 1 F SNOMED CT
@displayName
0 … 1 F Principal diagnosis
hl7:statusCode
CS 1 … 1 M (plCdotsent)
@code
CONF 1 … 1 F completed
hl7:component
1 … 1 M (plCdotsent)
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:observation
1 … 1 M (plCdotsent)
@classCode
0 … 1 F OBS
@moodCode
cs 0 … 1 F EVN
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
  • hl7:code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.3']
  • hl7:code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.260']
hl7:code
CD 0 … 1 (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.3']
@code
st 1 … 1 R
@displayName
st 1 … 1 R
@codeSystem
CONF 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.3
@codeSystemName
1 … 1 F icd10
hl7:code
CD 0 … 1 (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.260']
@code
st 1 … 1 R
@displayName
st 1 … 1 R
@codeSystem
CONF 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.260
@codeSystemName
1 … 1 F icd10DualCoding
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE)
hl7:text
ED 0 … 1 (plCdotsent)
hl7:reference
TEL 0 … 1 (plCdotsent)
@value
st 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]  
  Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID  
  Schematron report rola red error  
  test ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55'] and hl7:reference  
  Komunikat Nie może istnieć referencja do treści w sekcji postaci binarnej dokumentu  
hl7:targetSiteCode
CD 0 … 1 (plCdotsent)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.80 Strona ciała (DYNAMICZNE)
Dołączony 0 … 1 z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.2 [4] Rozpoznania dodatkowe (DYNAMICZNE)
hl7:entry
0 … 1 (plCdotsent)
@typeCode
cs 0 … 1 F COMP
hl7:templateId
1 … 1 M (plCdotsent)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.2
hl7:organizer
1 … 1 M (plCdotsent)
@classCode
cs 1 … 1 F BATTERY
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
hl7:code
CD 0 … 1 (plCdotsent)
@code
CONF 0 … 1 F 85097005
@codeSystem
0 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.96 (SNOMED-CT)
@codeSystemName
0 … 1 F SNOMED CT
@displayName
0 … 1 F Secondary diagnosis
hl7:statusCode
CS 1 … 1 M (plCdotsent)
@code
CONF 1 … 1 F completed
hl7:component
1 … * M (plCdotsent)
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:observation
1 … 1 M (plCdotsent)
@classCode
cs 1 … 1 F OBS
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
  • hl7:code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.3']
  • hl7:code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.260']
hl7:code
CD 0 … 1 (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.3']
@code
st 1 … 1 R
@displayName
st 1 … 1 R
@codeSystem
CONF 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.3
@codeSystemName
1 … 1 F icd10
hl7:code
CD 0 … 1 (plCdotsent)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.260']
@code
st 1 … 1 R
@displayName
st 1 … 1 R
@codeSystem
CONF 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.260
@codeSystemName
1 … 1 F icd10DualCoding
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE)
hl7:text
ED 0 … 1 (plCdotsent)
hl7:reference
TEL 0 … 1 (plCdotsent)
@value
st 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]  
  Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID  
  Schematron report rola red error  
  test ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55'] and hl7:reference  
  Komunikat Nie może istnieć referencja do treści w sekcji postaci binarnej dokumentu  
hl7:targetSiteCode
CD 0 … 1 (plCdotsent)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.80 Strona ciała (DYNAMICZNE)
hl7:entry
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.22 [4] Zalecenie leku (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank gdzie [hl7:substanceAdministration [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.22']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:entry
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.23 [4] Zalecenie wykonania procedury (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank gdzie [hl7:procedure [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.23']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:entry
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.24 [4] Zalecenie wykonania badania (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank gdzie [hl7:observation [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.24']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:entry
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.31 [4] Lista załączników (DYNAMICZNE) (plCdotsent)
treeblank gdzie [hl7:organizer [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.31']]]
@typeCode
0 … 1 F COMP
hl7:entry
0 … * (plCdotsent)
@typeCode
cs 0 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
hl7:component
0 … * (plCdotsent)
@typeCode
0 … 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 … 1