Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [3] Sekcja zlecenia wydania wyrobu medycznego

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.8 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaMedicalEquipmentSupplySection Nazwa wyświetlana [3] Sekcja zlecenia wydania wyrobu medycznego
Opis Szablon struktury CDA dla sekcji zlecenia wydania wyrobu medycznego
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.8
Typ CDA Section Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 2, Używa 1 szablon
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.30 Ograniczanie active [2] Treść dokumentu zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.5 link active [1] Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (1.3.1) 2018‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.7 Zawierać active [4] Przedmiot zlecenia na wyroby medyczne (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.10.12.201 (2005‑09‑07)
Przykład
Przykład
<section>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.8"/>  <title>Określenie wyrobu medycznego</title>  <text ID="SPLY_1">
    <paragraph>
      <caption>Liczba porządkowa wyrobu medycznego:</caption>       9170.06     </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Liczba sztuk:</caption>       1     </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Określenie wyrobu medycznego wraz z pisemnym uzasadnieniem (np. według
klasyfikacji ICD-10):
</caption>
       Gorset lędźwiowo - krzyżowy wg Williamsa     </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Zaopatrzenie:</caption>       nie dotyczy     </paragraph>
    <paragraph>
      <caption>Dodatkowe wskazania zlecającego zaopatrzenie:</caption>       Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque sed urna nibh. Donec lacus
mi, varius sed ex at, elementum mattis mauris. In sit amet quam vel sem
pellentesque euismod.
    </paragraph>
  </text>
  <entry>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.7"/>    <supply classCode="SPLY" moodCode="RQO">
      <text>
        <reference value="#SPLY_1"/>      </text>
      <quantity value="1"/>      <product>
        <manufacturedProduct>
          <manufacturedMaterial>
            <code code="9170.06" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.43" displayName="Gorset lędźwiowo - krzyżowy wg Williamsa"/>          </manufacturedMaterial>
        </manufacturedProduct>
      </product>
    </supply>
  </entry>
</section>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:section
1 … 1 M (plCdotsion)
@classCode
0 … 1 F DOCSECT
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsion)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.8
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:title
ST 1 … 1 M (plCdotsion)
hl7:text
SD.TEXT 1 … 1 M (plCdotsion)
Dołączony 1 … 1 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.7 [4] Przedmiot zlecenia na wyroby medyczne (DYNAMICZNE)
hl7:entry
1 … 1 M (plCdotsion)
@typeCode
cs 0 … 1  
hl7:templateId
1 … 1 M (plCdotsion)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.7
hl7:supply
1 … 1 M (plCdotsion)
@classCode
cs 1 … 1 F SPLY
@moodCode
cs 1 … 1 F RQO
hl7:id
II 0 … * (plCdotsion)
Dołączony 0 … 1 z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE)
hl7:text
ED 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:reference
TEL 0 … 1 (plCdotsion)
@value
st 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]  
  Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID  
  Schematron report rola red error  
  test ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55'] and hl7:reference  
  Komunikat Nie może istnieć referencja do treści w sekcji postaci binarnej dokumentu  
hl7:effectiveTime
IVL_TS 0 … 1 (plCdotsion)
@xsi:type
st 1 … 1 F IVL_TS
hl7:low
IVXB_TS 1 … 1 M (plCdotsion)
  Schematron assert rola red error  
  test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-01') castable as xs:date  
  Komunikat Pierwsze 6 cyfr daty powinno być w formacie YYYYMM  
hl7:high
IVXB_TS 1 … 1 (plCdotsion)
  Schematron assert rola red error  
  test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-01') castable as xs:date  
  Komunikat Pierwsze 6 cyfr daty powinno być w formacie YYYYMM  
  Schematron report rola red error  
  test (number(hl7:high/@value)-number(hl7:low/@value))>2  
  Komunikat Zlecenie na zaopatrzenie można wystawić maksymalnie na trzy mięsiące  
hl7:quantity
PQ 1 … 1 M (plCdotsion)
@value
real 1 … 1 R
@unit
0 NP NP/nie występuje
hl7:product
1 … 1 M (plCdotsion)
@typeCode
0 … 1 F PRD
hl7:manufacturedProduct
1 … 1 M (plCdotsion)
@classCode
0 … 1 F MANU
hl7:id
II 0 … * (plCdotsion)
hl7:manufacturedMaterial
1 … 1 M (plCdotsion)
@classCode
0 … 1 F MMAT
@determinerCode
0 … 1 F KIND
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotsion)
@code
cs 1 … 1 R
@displayName
st 1 … 1 R
@codeSystem
CONF 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.43