Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Przedmiot skierowania na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.13 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaRequestedEncounterDueToSuspectedOccupationalDiseaseEntry Nazwa wyświetlana [4] Przedmiot skierowania na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
Opis Szablon CDA dla przedmiotu skierowania na badanie w związku podejrzeniem choroby zawodowej
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.13
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 4, Używa 1 szablon
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.26 Zawierać active [3] Sekcja główna skierowania na badania w związku z rozpoznanie choroby zawodowej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.43 link active [2] Treść dokumentu skierowania na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.13 link active [1] Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.63 Zawierać active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania z powodu podejrzenia choroba zawodowej (1.3) 2018‑06‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 Zawierać active [7] Opis wyrażenia klinicznego (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Replacement: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.6 (2014‑08‑14)
Przykład
Przykład
<entry>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.13"/>  <encounter classCode="ENC" moodCode="RQO">
    <code code="1160" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4" displayName="Poradnia medycyny pracy"/>    <text>
      <reference value="#ENC_1"/>    </text>
  </encounter>
</entry>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:entry
0 … 1 (plCdotstry)
@typeCode
cs 0 … 1  
hl7:templateId
1 … 1 M (plCdotstry)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.13
hl7:encounter
1 … 1 M (plCdotstry)
@classCode
cs 1 … 1 F ENC
@moodCode
cs 1 … 1 F RQO
hl7:id
II 0 … * (plCdotstry)
hl7:code
CD 1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F 1160
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4 (Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego))
@displayName
1 … 1 F Poradnia medycyny pracy
Dołączony 0 … 1 z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE)
hl7:text
ED 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:reference
TEL 0 … 1 (plCdotstry)
@value
st 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]  
  Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID  
  Schematron report rola red error  
  test ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55'] and hl7:reference  
  Komunikat Nie może istnieć referencja do treści w sekcji postaci binarnej dokumentu  
hl7:effectiveTime
IVL_TS 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:priorityCode
CE 0 … 1 (plCdotstry)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.26 Określenie trybu realizacji jako pilny lub zwykły (DYNAMICZNE)