Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Materiał

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.16 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaBaseSpecimen Nazwa wyświetlana [4] Materiał
Opis Bazowy szablon CDA dla informacji o materiale do badań
Kontekst Węzły równoległe elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.16
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 25, Używa 0 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.20 Ograniczanie active [4] Wynik badania laboratoryjnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.33 link active [3] Sekcja wyniku badań laboratoryjnych (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.59 link active [2] Treść wyniku badania laboratoryjnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.17 link active [1] Sprawozdanie z badania laboratoryjnego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.65 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu sprawozdania z badania laboratoryjnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.22 Ograniczanie active [4] Zalecenie leku (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.32 link active [3] Sekcja zaleceń (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.56 link active [2] Treść konsultacji internistycznej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.15 link active [1] Konsultacja lekarska (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.60 link active [2] Treść karty informacyjnej leczenia szpitalnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.18 link active [1] Karta informacyjna leczenia szpitalnego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.67 link active [2] Treść karty odmowy przyjęcia do szpitala (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.19 link active [1] Karta odmowy przyjęcia do szpitala (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.87 link active [2] Treść dokumentu informacji dla lekarza kierującego/POZ (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.28 link active [1] Informacja dla lekarza kierującego/POZ (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.64 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu konsultacji lekarskiej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.66 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu karty informacyjnej leczenia szpitalnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.71 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu informacji dla lekarza kierującego/POZ (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.23 Ograniczanie active [4] Zalecenie wykonania procedury (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.24 Ograniczanie active [4] Zalecenie wykonania badania (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.47 Ograniczanie active [4] Wykonane procedury podczas operacji (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.42 link active [3] Sekcja rodzaju operacji (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.68 link active [2] Treść protokołu operacyjnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.20 link active [1] Protokół operacyjny (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.67 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu opisu operacji (1.3) 2018‑06‑30
Przykład
Przykład
<templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.16"/><specimenRole>
  <id extension="234565432" root="1.2345.221.12.4"/>  <code code="BON" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1060" displayName="Bone"/></specimenRole>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
@typeCode
0 … 1 F SPC
hl7:templateId
1 … 1 M (plCdotsmen)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.16
hl7:specimenRole
1 … 1 (plCdotsmen)
@classCode
0 … 1 F SPEC
hl7:id
II 0 … * (plCdotsmen)
hl7:specimenPlayingEntity
0 … 1 (plCdotsmen)
@classCode
0 … 1 F ENT
@determinerCode
0 … 1 F INSTANCE
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotsmen)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.19464 SpecimenEntityType (DYNAMICZNE)
hl7:quantity
PQ 0 … * (plCdotsmen)
hl7:name
PN 0 … * (plCdotsmen)
hl7:desc
ED 0 … 1 (plCdotsmen)