Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Wynik badania laboratoryjnego

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.20 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaLabReportObservation Nazwa wyświetlana [4] Wynik badania laboratoryjnego
Opis Szablon CDA dla elementu entry wyniku badania laboratoryjnego
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.20
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 4, Używa 7 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.33 Ograniczanie active [3] Sekcja wyniku badań laboratoryjnych (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.59 link active [2] Treść wyniku badania laboratoryjnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.17 link active [1] Sprawozdanie z badania laboratoryjnego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.65 Ograniczanie active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu sprawozdania z badania laboratoryjnego (1.3) 2018‑06‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 Zawierać active [7] Opis wyrażenia klinicznego (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15 Ograniczanie active [4] Dane podmiotu związanego z fragmentem treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.16 Ograniczanie active [4] Materiał (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.17 Ograniczanie active [4] Dane wykonawcy związane z fragmentem treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18 Ograniczanie active [4] Autor fragmentu treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14 Ograniczanie active [4] Dane informatora dla fragmentu treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.19 Ograniczanie active [4] Dane uczestnika związane z fragmentem treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
Przykład
Przykład
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.20"/>  <code code="O35" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6" codeSystemName="ICD-9-PL" displayName="Sód (Na)"/>  <text>
    <reference value="#OBS_1"/>  </text>
  <effectiveTime value="201410010812"/>  <value xsi:type="PQ" value="146" unit="mmol/l"/>  <referenceRange typeCode="REFV">
    <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
      <value xsi:type="IVL_PQ">
        <low value="135" unit="mmol/l"/>        <high value="148" unit="mmol/l"/>      </value>
    </observationRange>
  </referenceRange>
</observation>
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.20"/>  <code code="N45" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6" codeSystemName="ICD-9-PL" displayName="Potas (K)"/>  <text>
    <reference value="#OBS_2"/>  </text>
  <effectiveTime value="201410010812"/>  <value xsi:type="PQ" value="5.06" unit="mmol/l"/>  <referenceRange typeCode="REFV">
    <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT">
      <value xsi:type="IVL_PQ">
        <low value="3.50" unit="mmol/l"/>        <high value="5.30" unit="mmol/l"/>      </value>
    </observationRange>
  </referenceRange>
</observation>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:observation
(plCdotsion)
@classCode
0 … 1 F OBS
@moodCode
cs 1 … 1 R
  CONF
@moodCode musi mieć wartość "EVN"
@negationInd
bl 0 … 1  
hl7:templateId
II 1 … 1 (plCdotsion)
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.20
hl7:id
II 0 … * (plCdotsion)
hl7:code
CD 1 … 1 M (plCdotsion)
@codeSystem
CONF 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6 (ICD-9-PL (udostępniany przez SRK))
  Schematron report rola red error  
  test hl7:translation/@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6'  
  Komunikat Nie można użyć kodu ze słownika ICD-9 PL do kodowania tłumaczenia kodu wyniku badania laboratoryjnego.  
Dołączony 0 … 1 z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE)
hl7:text
ED 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:reference
TEL 0 … 1 (plCdotsion)
@value
st 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]  
  Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID  
  Schematron report rola red error  
  test ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55'] and hl7:reference  
  Komunikat Nie może istnieć referencja do treści w sekcji postaci binarnej dokumentu  
hl7:statusCode
CS 0 … 1 (plCdotsion)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.15933 ActStatus (DYNAMICZNE)
hl7:effectiveTime
IVL_TS 1 … 1 M (plCdotsion)
hl7:value
0 … 1 (plCdotsion)
hl7:interpretationCode
CE 0 … * (plCdotsion)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.78 ObservationInterpretation (DYNAMICZNE)
hl7:subject
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15 [4] Dane podmiotu związanego z fragmentem treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15']]
hl7:specimen
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.16 [4] Materiał (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.16']]
hl7:performer
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.17 [4] Dane wykonawcy związane z fragmentem treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.17']]
hl7:author
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18 [4] Autor fragmentu treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18']]
hl7:informant
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14 [4] Dane informatora dla fragmentu treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14']]
hl7:participant
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.19 [4] Dane uczestnika związane z fragmentem treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsion)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.19']]
hl7:referenceRange
0 … * (plCdotsion)
@typeCode
1 … 1 F REFV
hl7:observationRange
1 … 1 (plCdotsion)
@classCode
0 … 1 F OBS
@moodCode
0 … 1 F EVN.CRT
hl7:code
CD 0 … 1 (plCdotsion)
@codeSystem
CONF 0 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.4 (ActCode)
Dołączony 0 … 1 z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE)
hl7:text
ED 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:reference
TEL 0 … 1 (plCdotsion)
@value
st 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]  
  Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID  
  Schematron report rola red error  
  test ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55'] and hl7:reference  
  Komunikat Nie może istnieć referencja do treści w sekcji postaci binarnej dokumentu  
hl7:value
0 … 1 (plCdotsion)
hl7:interpretationCode
CE 0 … 1 (plCdotsion)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.78 ObservationInterpretation (DYNAMICZNE)