Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Lek gotowy

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.21 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑09‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3.1
Nazwa plCdaManufacturedLabeledDrug Nazwa wyświetlana [4] Lek gotowy
Opis Szablon CDA dla leku gotowego
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.21
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 13, Używa 1 szablon
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.22 Ograniczanie active [4] Zalecenie leku (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.32 link active [3] Sekcja zaleceń (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.56 link active [2] Treść konsultacji internistycznej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.15 link active [1] Konsultacja lekarska (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.60 link active [2] Treść karty informacyjnej leczenia szpitalnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.18 link active [1] Karta informacyjna leczenia szpitalnego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.67 link active [2] Treść karty odmowy przyjęcia do szpitala (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.19 link active [1] Karta odmowy przyjęcia do szpitala (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.87 link active [2] Treść dokumentu informacji dla lekarza kierującego/POZ (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.28 link active [1] Informacja dla lekarza kierującego/POZ (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.64 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu konsultacji lekarskiej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.66 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu karty informacyjnej leczenia szpitalnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.71 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu informacji dla lekarza kierującego/POZ (1.3) 2018‑06‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 Ograniczanie active [2] Organizacja (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
Przykład
Przykład
<manufacturedProduct>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.21"/>  <manufacturedLabeledDrug>
    <code code="100999" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.6.1" displayName="Dexamethason 1mg tabletki"/>  </manufacturedLabeledDrug>
</manufacturedProduct>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:manufacturedProduct
1 … 1 M (plCdotsrug)
@classCode
0 … 1 F MANU
hl7:templateId
1 … 1 M (plCdotsrug)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.21
hl7:id
II 0 … * (plCdotsrug)
hl7:manufacturedLabeledDrug
(plCdotsrug)
@classCode
0 … 1 F MMAT
@determinerCode
0 … 1 F KIND
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotsrug)
  CONF
@codeSystem musi mieć wartość "2.16.840.1.113883.3.4424.6.1"
lub
@codeSystem musi mieć wartość "2.16.840.1.113883.3.4424.6.2"
hl7:name
EN 0 … 1 (plCdotsrug)
hl7:manufacturerOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsrug)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']]