Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Zalecenie wykonania procedury

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.23 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaProcedureRequest Nazwa wyświetlana [4] Zalecenie wykonania procedury
Opis Szablon CDA dla zalecenia wykonania procedury
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.23
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 12, Używa 7 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.32 Ograniczanie active [3] Sekcja zaleceń (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.56 link active [2] Treść konsultacji internistycznej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.15 link active [1] Konsultacja lekarska (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.60 link active [2] Treść karty informacyjnej leczenia szpitalnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.18 link active [1] Karta informacyjna leczenia szpitalnego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.67 link active [2] Treść karty odmowy przyjęcia do szpitala (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.19 link active [1] Karta odmowy przyjęcia do szpitala (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.87 link active [2] Treść dokumentu informacji dla lekarza kierującego/POZ (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.28 link active [1] Informacja dla lekarza kierującego/POZ (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.64 Ograniczanie active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu konsultacji lekarskiej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.66 Ograniczanie active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu karty informacyjnej leczenia szpitalnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.71 Ograniczanie active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu informacji dla lekarza kierującego/POZ (1.3) 2018‑06‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 Zawierać active [7] Opis wyrażenia klinicznego (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15 Ograniczanie active [4] Dane podmiotu związanego z fragmentem treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.16 Ograniczanie active [4] Materiał (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.17 Ograniczanie active [4] Dane wykonawcy związane z fragmentem treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18 Ograniczanie active [4] Autor fragmentu treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14 Ograniczanie active [4] Dane informatora dla fragmentu treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.19 Ograniczanie active [4] Dane uczestnika związane z fragmentem treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
Przykład
Przykład
<procedure classCode="PROC" moodCode="RQO">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.23"/>  <code code="88.55" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6" codeSystemName="ICD-9-PL" displayName="Koronarografia z użyciem jednego cewnika"/>  <text>
    <reference value="#PROC_1"/>  </text>
  <statusCode code="completed"/></procedure>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:procedure
1 … 1 M (plCdotsest)
@classCode
1 … 1 F PROC
@moodCode
cs 1 … 1 F RQO
@negationInd
bl 0 … 1  
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsest)
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.23
hl7:id
II 0 … * (plCdotsest)
hl7:code
CD 1 … 1 M (plCdotsest)
@codeSystem
CONF 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6 (ICD-9-PL (udostępniany przez SRK))
Dołączony 1 … 1 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE)
hl7:text
ED 1 … 1 M (plCdotsest)
hl7:reference
TEL 0 … 1 (plCdotsest)
@value
st 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]  
  Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID  
  Schematron report rola red error  
  test ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55'] and hl7:reference  
  Komunikat Nie może istnieć referencja do treści w sekcji postaci binarnej dokumentu  
hl7:statusCode
CS 0 … 1 (plCdotsest)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.15933 ActStatus (DYNAMICZNE)
hl7:effectiveTime
IVL_TS 0 … 1 (plCdotsest)
hl7:priorityCode
CE 0 … 1 (plCdotsest)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.16866 ActPriority (DYNAMICZNE)
hl7:languageCode
CS 0 … 1 (plCdotsest)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.25 Język dokumentu (DYNAMICZNE)
hl7:methodCode
CE 0 … * (plCdotsest)
@codeSystem
CONF 0 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.1065
hl7:approachSiteCode
CD 0 … * (plCdotsest)
@codeSystem
CONF 0 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.1052
hl7:targetSiteCode
CD 0 … * (plCdotsest)
@codeSystem
CONF 0 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.1052
hl7:subject
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15 [4] Dane podmiotu związanego z fragmentem treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsest)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15']]
hl7:specimen
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.16 [4] Materiał (DYNAMICZNE) (plCdotsest)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.16']]
hl7:performer
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.17 [4] Dane wykonawcy związane z fragmentem treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsest)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.17']]
hl7:author
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18 [4] Autor fragmentu treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsest)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18']]
hl7:informant
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14 [4] Dane informatora dla fragmentu treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsest)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14']]
hl7:participant
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.19 [4] Dane uczestnika związane z fragmentem treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotsest)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.19']]
hl7:entryRelationship
0 … * (plCdotsest)
hl7:reference
0 … * (plCdotsest)
hl7:precondition
0 … * (plCdotsest)