Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Miejsce

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.27 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status retired Retired Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaBasePlaceRetired Nazwa wyświetlana [4] Miejsce
Opis Szablon CDA dla miejsca
Kontekst Węzły równoległe elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.27
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 0, Używa 1 szablon
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 Zawierać active [7] Adres (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
@classCode
0 … 1 F PLC
@determinerCode
0 … 1 F INSTANCE
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsred)
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.27
hl7:name
EN 0 … 1 (plCdotsred)
Dołączony 0 … 1 z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:addr
0 … 1 (plCdotsred)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 … 1 (plCdotsred)
hl7:postalCode
0 … 1 (plCdotsred)
@xsi:type
0 … 1 F extPL:adxp
@postCity
st 0 … 1  
hl7:city
ADXP 0 … 1 (plCdotsred)
hl7:streetName
ADXP 0 … 1 (plCdotsred)
hl7:houseNumber
ADXP 0 … 1 (plCdotsred)
hl7:unitID
ADXP 0 … 1 (plCdotsred)
hl7:unitType
ADXP 0 … 1 (plCdotsred)
hl7:censusTract
ADXP 0 … 1 (plCdotsred)
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.  
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')  
  Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".  
  Schematron report rola red error  
  test @nullFlavor and count(./*) > 1  
  Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.