Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Pozycja recepty farmaceutycznej na produkt medyczny

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.30 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status retired Retired Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaPharmaceuticalMedicalProductPrescriptionEntry Nazwa wyświetlana [4] Pozycja recepty farmaceutycznej na produkt medyczny
Opis Szablon CDA dla pozycji recepty farmaceutycznej na produkt medyczny
Kontekst Węzły równoległe elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.30
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 2, Używa 2 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.38 Ograniczanie retired [3] Sekcja zalecenia leku na recepcie farmaceutycznej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.62 link retired [2] Treść dokumentu recepty farmaceutycznej (1.3) 2018‑06‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 Zawierać active [7] Opis wyrażenia klinicznego (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 Ograniczanie active [2] Organizacja (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:templateId
1 … 1 M (plCdotstry)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.30
hl7:substanceAdministration
1 … 1 M (plCdotstry)
@classCode
1 … 1 F SBADM
@moodCode
cs 1 … 1 F RQO
hl7:id
II 0 … * (plCdotstry)
hl7:code
CD 0 … 1 (plCdotstry)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.19708 ActSubstanceAdministrationCode (DYNAMICZNE)
Dołączony 1 … 1 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE)
hl7:text
ED 1 … 1 M (plCdotstry)
hl7:reference
TEL 0 … 1 (plCdotstry)
@value
st 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]  
  Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID  
  Schematron report rola red error  
  test ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55'] and hl7:reference  
  Komunikat Nie może istnieć referencja do treści w sekcji postaci binarnej dokumentu  
hl7:effectiveTime
PIVL_TS 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:repeatNumber
IVL_INT 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:approachSiteCode
CD 0 … * (plCdotstry)
@codeSystem
CONF 0 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.1052
hl7:doseQuantity
IVL_PQ 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:rateQuantity
IVL_PQ 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:maxDoseQuantity
RTO_PQ_PQ 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:administrationUnitCode
CE 0 … 1 (plCdotstry)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.14570 AdministrableDrugForm (DYNAMICZNE)
hl7:consumable
1 … 1 M (plCdotstry)
@typeCode
0 … 1 F CSM
hl7:manufacturedProduct
1 … 1 M (plCdotstry)
@classCode
0 … 1 F MANU
hl7:id
II 0 … * (plCdotstry)
hl7:manufacturedMaterial
1 … 1 M (plCdotstry)
@classCode
0 … 1 F MMAT
@determinerCode
0 … 1 F KIND
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotstry)
@displayName
st 1 … 1 R
@codeSystem
CONF 1 … 1 F 1.3.160
hl7:lotNumberText
ST 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:manufacturerOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']]
hl7:entryRelationship
1 … 1 M (plCdotstry)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
hl7:supply
1 … 1 M (plCdotstry)
@classCode
cs 1 … 1 F SPLY
@moodCode
cs 1 … 1 F RQO
hl7:id
II 0 … * (plCdotstry)
hl7:effectiveTime
TS 1 … 1 M (plCdotstry)
  Schematron assert rola red error  
  test /hl7:ClinicalDocument/hl7:effectiveTime/@value <= @value  
  Komunikat Data zleconego wydania produktu medycznego (data realizacji recepty) musi być równa lub późniejsza od daty wystawienia dokumentu  
hl7:priorityCode
CE 0 … 1 (plCdotstry)
@code
CONF 0 … 1 F UR
@codeSystem
0 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.7
hl7:independentInd
BL 1 … 1 M (plCdotstry)
@value
bl 1 … 1 F false
hl7:quantity
PQ 1 … 1 M (plCdotstry)
@value
real 1 … 1 R
@unit
0 NP NP/nie występuje
hl7:product
0 … 1 (plCdotstry)
@typeCode
0 … 1 F PRD
hl7:manufacturedProduct
1 … 1 M (plCdotstry)
@classCode
0 … 1 F MANU
hl7:id
II 0 … * (plCdotstry)
hl7:manufacturedMaterial
1 … 1 M (plCdotstry)
@classCode
0 … 1 F MMAT
@determinerCode
0 … 1 F KIND
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotstry)
@codeSystem
CONF 1 … 1 F 1.3.160
@codeSystemName
1 … 1 F GS1
hl7:lotNumberText
ST 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:manufacturerOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']]