Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Pielęgniarska skala oceny ADL

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.35 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaNursingAdlAssesmentEntry Nazwa wyświetlana [4] Pielęgniarska skala oceny ADL
Opis Szablon CDA dla pielęgniarskiej skali oceny ADL
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.35
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 8, Używa 1 szablon
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.46 Ograniczanie active [3] Sekcja wywiad pielęgniarskiego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.71 link active [2] Treść karty wywiadu pielęgniarskiego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.22 link active [1] Karta wywiadu pielęgniarskiego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.47 Ograniczanie active [3] Sekcja pielęgniarskiego badania przedmiotowego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.72 link active [2] Treść karty pielęgniarskiej oceny stanu pacjenta (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.23 link active [1] Karta oceny stanu pacjenta (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.74 link active [2] Treść raportu pielęgniarskiego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.25 link active [1] Raport pielęgniarski (1.3.1) 2018‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 Zawierać active [7] Opis wyrażenia klinicznego (1.3) DYNAMICZNE
Przykład
Przykład
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.35"/>  <code code="SADL" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2" codeSystemName="Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich" displayName="ADL - Samodzielność pacjenta w zakresie podstawowych czynności życiowych"/>  <text>
    <reference value="#OBS_2"/>  </text>
  <statusCode code="completed"/>  <effectiveTime value="20150907"/>  <value xsi:type="CD" code="10000956" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Impaired ability to bath">
    <qualifier>
      <name code="SAM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="Samodzielność pacjenta"/>      <value code="2" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="potrzebujący nadzoru"/>    </qualifier>
  </value>
  <value xsi:type="CD" code="10028708" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Able to perform hygiene">
    <qualifier>
      <name code="SAM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="Samodzielność pacjenta"/>      <value code="0" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="niezależny"/>    </qualifier>
  </value>
  <value xsi:type="CD" code="10001046" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Impaired walking">
    <qualifier>
      <name code="SAM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="Samodzielność pacjenta"/>      <value code="4" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="zwiększony zakres opieki/pomocy osób"/>    </qualifier>
  </value>
  <value xsi:type="CD" code="10001005" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Impaired ability to transfer">
    <qualifier>
      <name code="SAM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="Samodzielność pacjenta"/>      <value code="4" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="zwiększony zakres opieki/pomocy osób"/>    </qualifier>
  </value>
  <value xsi:type="CD" code="10000994" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Impaired self toileting">
    <qualifier>
      <name code="SAM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="Samodzielność pacjenta"/>      <value code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="wymagający okresowej pomocy"/>    </qualifier>
  </value>
  <value xsi:type="CD" code="10029240" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Able to move in bed">
    <qualifier>
      <name code="SAM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="Samodzielność pacjenta"/>      <value code="0" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="niezależny"/>    </qualifier>
  </value>
  <value xsi:type="CD" code="10028253" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Able to feed self">
    <qualifier>
      <name code="SAM" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="Samodzielność pacjenta"/>      <value code="0" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1" codeSystemName="Słownik wartości dla skali ADL" displayName="niezależny"/>    </qualifier>
  </value>
</observation>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:observation
1 … 1 M (plCdotstry)
@classCode
0 … 1 F OBS
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.35
hl7:id
II 0 … * (plCdotstry)
hl7:code
CD 1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F SADL
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2
@codeSystemName
1 … 1 F Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich
@displayName
1 … 1 F ADL - Samodzielność pacjenta w zakresie podstawowych czynności życiowych
Dołączony 0 … 1 z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE)
hl7:text
ED 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:reference
TEL 0 … 1 (plCdotstry)
@value
st 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]  
  Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID  
  Schematron report rola red error  
  test ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55'] and hl7:reference  
  Komunikat Nie może istnieć referencja do treści w sekcji postaci binarnej dokumentu  
hl7:statusCode
CS 0 … 1 (plCdotstry)
@code
CONF 0 … 1 F completed
hl7:effectiveTime
IVL_TS 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:value
CD 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [@code='10028224' or @code='10000956']
@xsi:type
1 … 1 F CD
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.40 Zdolność do kąpieli (DYNAMICZNE)
hl7:qualifier
1 … 1 M (plCdotstry)
hl7:name
1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F SAM
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1
@codeSystemName
1 … 1 F Słownik wartości dla skali ADL
@displayName
1 … 1 F Samodzielność pacjenta
hl7:value
1 … 1 M (plCdotstry)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.52 Samodzielność pacjenta (DYNAMICZNE)
hl7:value
CD 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [@code='10028708' or @code='10000987']
@xsi:type
1 … 1 F CD
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.41 Zdolność do higieny osobistej (DYNAMICZNE)
hl7:qualifier
1 … 1 M (plCdotstry)
hl7:name
1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F SAM
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1
@codeSystemName
1 … 1 F Słownik wartości dla skali ADL
@displayName
1 … 1 F Samodzielność pacjenta
hl7:value
1 … 1 M (plCdotstry)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.52 Samodzielność pacjenta (DYNAMICZNE)
hl7:value
CD 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [@code='10028333' or @code='10001046']
@xsi:type
1 … 1 F CD
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.42 Zdolność do chodzenia (DYNAMICZNE)
hl7:qualifier
1 … 1 M (plCdotstry)
hl7:name
1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F SAM
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1
@codeSystemName
1 … 1 F Słownik wartości dla skali ADL
@displayName
1 … 1 F Samodzielność pacjenta
hl7:value
1 … 1 M (plCdotstry)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.52 Samodzielność pacjenta (DYNAMICZNE)
hl7:value
CD 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [@code='10028322' or @code='10001005']
@xsi:type
1 … 1 F CD
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.43 Zdolność do wyjścia do toalety (DYNAMICZNE)
hl7:qualifier
1 … 1 M (plCdotstry)
hl7:name
1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F SAM
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1
@codeSystemName
1 … 1 F Słownik wartości dla skali ADL
@displayName
1 … 1 F Samodzielność pacjenta
hl7:value
1 … 1 M (plCdotstry)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.52 Samodzielność pacjenta (DYNAMICZNE)
hl7:value
CD 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [@code='10028314' or @code='10000994']
@xsi:type
1 … 1 F CD
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.44 Zdolność korzystania z toalety (DYNAMICZNE)
hl7:qualifier
1 … 1 M (plCdotstry)
hl7:name
1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F SAM
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1
@codeSystemName
1 … 1 F Słownik wartości dla skali ADL
@displayName
1 … 1 F Samodzielność pacjenta
hl7:value
1 … 1 M (plCdotstry)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.52 Samodzielność pacjenta (DYNAMICZNE)
hl7:value
CD 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [@code='10029240' or @code='10001067']
@xsi:type
1 … 1 F CD
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.45 Zdolność do poruszania w łóżku (DYNAMICZNE)
hl7:qualifier
1 … 1 M (plCdotstry)
hl7:name
1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F SAM
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1
@codeSystemName
1 … 1 F Słownik wartości dla skali ADL
@displayName
1 … 1 F Samodzielność pacjenta
hl7:value
1 … 1 M (plCdotstry)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.52 Samodzielność pacjenta (DYNAMICZNE)
hl7:value
CD 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [@code='10028253' or @code='10000973']
@xsi:type
1 … 1 F CD
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.46 Zdolność do jedzenia (DYNAMICZNE)
hl7:qualifier
1 … 1 M (plCdotstry)
hl7:name
1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F SAM
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1
@codeSystemName
1 … 1 F Słownik wartości dla skali ADL
@displayName
1 … 1 F Samodzielność pacjenta
hl7:value
1 … 1 M (plCdotstry)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.52 Samodzielność pacjenta (DYNAMICZNE)