Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Pielęgniarska skala oceny trzymania moczu

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.36 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaNursingUrinaryContinenceAssesmentEntry Nazwa wyświetlana [4] Pielęgniarska skala oceny trzymania moczu
Opis Szablon CDA dla pielęgniarskiej skali oceny trzymania moczu
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.36
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 8, Używa 1 szablon
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.46 Ograniczanie active [3] Sekcja wywiad pielęgniarskiego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.71 link active [2] Treść karty wywiadu pielęgniarskiego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.22 link active [1] Karta wywiadu pielęgniarskiego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.47 Ograniczanie active [3] Sekcja pielęgniarskiego badania przedmiotowego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.72 link active [2] Treść karty pielęgniarskiej oceny stanu pacjenta (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.23 link active [1] Karta oceny stanu pacjenta (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.74 link active [2] Treść raportu pielęgniarskiego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.25 link active [1] Raport pielęgniarski (1.3.1) 2018‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 Zawierać active [7] Opis wyrażenia klinicznego (1.3) DYNAMICZNE
Przykład
Przykład
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.36"/>  <code code="SNMOCZSO" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2" codeSystemName="Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich" displayName="Skala trzymania moczu - stany ostre"/>  <text>
    <reference value="#OBS_7"/>  </text>
  <statusCode code="completed"/>  <effectiveTime value="20150907"/>  <value xsi:type="CD" code="10025686" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Urinary incontinence">
    <qualifier>
      <name code="NMOCZSO" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.3" codeSystemName="Słownik wartości dla skali trzymania moczu w stanach ostrych" displayName="Stopień trzymania moczu"/>      <value code="0" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.3" codeSystemName="Słownik wartości dla skali trzymania moczu w stanach ostrych" displayName="trzymanie moczu"/>    </qualifier>
  </value>
</observation>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:observation
1 … 1 M (plCdotstry)
@classCode
0 … 1 F OBS
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.36
hl7:id
II 0 … * (plCdotstry)
Wybór 0 … 1 Elementy do wyboru z:
  • hl7:code[@code='SNMOCZDO']
  • hl7:code[@code='SNMOCZSO']
hl7:code
CD 0 … 1 (plCdotstry)
treeblank treeblank gdzie [@code='SNMOCZDO']
@code
CONF 0 … 1 F SNMOCZDO
@codeSystem
0 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2
@codeSystemName
0 … 1 F Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich
@displayName
0 … 1 F ADL - Samodzielność pacjenta w zakresie podstawowych czynności życiowych
hl7:code
CD 0 … 1 (plCdotstry)
treeblank treeblank gdzie [@code='SNMOCZSO']
@code
CONF 0 … 1 F SNMOCZSO
@codeSystem
0 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2
@codeSystemName
0 … 1 F Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich
@displayName
0 … 1 F Skala trzymania moczu - stany ostre
Dołączony 0 … 1 z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE)
hl7:text
ED 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:reference
TEL 0 … 1 (plCdotstry)
@value
st 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]  
  Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID  
  Schematron report rola red error  
  test ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55'] and hl7:reference  
  Komunikat Nie może istnieć referencja do treści w sekcji postaci binarnej dokumentu  
hl7:statusCode
CS 0 … 1 (plCdotstry)
@code
CONF 0 … 1 F completed
hl7:effectiveTime
IVL_TS 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:value
CD 1 … 1 M (plCdotstry)
@xsi:type
1 … 1 F CD
@code
cs 1 … 1 F 10025686
@codeSystem
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.97
@codeSystemName
st 1 … 1 F ICNP
@displayName
st 1 … 1 F Urinary incontinence
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
  • hl7:qualifier[hl7:name/@code = 'NMOCZDO']
  • hl7:qualifier[hl7:name/@code = 'NMOCZSO']
hl7:qualifier
0 … 1 (plCdotstry)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:name/@code = 'NMOCZDO']
hl7:name
1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F NMOCZDO
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.2
@codeSystemName
1 … 1 F Słownik wartości dla skali trzymania moczu w opiece domowej
@displayName
1 … 1 F Stopień trzymania moczu
hl7:value
0 … 1 (plCdotstry)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.56 Stopień trzymania moczu w stanach ostrych (DYNAMICZNE)
hl7:qualifier
0 … 1 (plCdotstry)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:name/@code = 'NMOCZSO']
hl7:name
1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F NMOCZSO
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.3
@codeSystemName
1 … 1 F Słownik wartości dla skali trzymania moczu w stanach ostrych
@displayName
1 … 1 F Stopień trzymania moczu
hl7:value
0 … 1 (plCdotstry)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.56 Stopień trzymania moczu w stanach ostrych (DYNAMICZNE)
hl7:value
CD 0 … 1 (plCdotstry)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.73 Cewnik lub urostomia (DYNAMICZNE)