Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Zamiana leku

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.4 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status retired Retired Etykieta wersji 1.3
Nazwa extPLDrugSubstitution Nazwa wyświetlana [4] Zamiana leku
Opis Szablon CDA dla zamiany leku
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.4
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
extPL:component
0 … 1 (extdotsion)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
extPL:templateId
1 … 1 M (extdotsion)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.4
extPL:substitution
1 … 1 M (extdotsion)
@classCode
cs 1 … 1 F SUBST
@moodCode
cs 1 … 1 F RQO
extPL:code
CE 1 … 1 M (extdotsion)
@code
CONF 1 … 1 F N
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.4 (ActCode)