Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Pielęgniarska skala oceny odleżyn

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.41 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaNursingPressureUlcerAssesmentEntry Nazwa wyświetlana [4] Pielęgniarska skala oceny odleżyn
Opis Szablon CDA dla pielęgniarskiej skali oceny odleżyn
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.41
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 8, Używa 3 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.46 Ograniczanie active [3] Sekcja wywiad pielęgniarskiego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.71 link active [2] Treść karty wywiadu pielęgniarskiego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.22 link active [1] Karta wywiadu pielęgniarskiego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.47 Ograniczanie active [3] Sekcja pielęgniarskiego badania przedmiotowego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.72 link active [2] Treść karty pielęgniarskiej oceny stanu pacjenta (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.23 link active [1] Karta oceny stanu pacjenta (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.74 link active [2] Treść raportu pielęgniarskiego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.25 link active [1] Raport pielęgniarski (1.3.1) 2018‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 Zawierać active [7] Opis wyrażenia klinicznego (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.45 Ograniczanie active [4] Obecność odleżyn (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.46 Ograniczanie active [4] Brak odleżyn (1.3) DYNAMICZNE
Przykład
Przykład
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.41"/>  <code code="SODL" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2" codeSystemName="Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich" displayName="Skala klasyfikacji odleżyn"/>  <text>
    <reference value="#OBS_4"/>  </text>
  <statusCode code="completed"/>  <effectiveTime value="20150819"/>  <entryRelationship typeCode="COMP">
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.46"/>      <code code="10029065" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="No pressure ulcer"/>      <statusCode code="completed"/>    </observation>
  </entryRelationship>
</observation>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:observation
1 … 1 M (plCdotstry)
@classCode
0 … 1 F OBS
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.41
hl7:id
II 0 … * (plCdotstry)
hl7:code
CD 1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F SODL
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2
@codeSystemName
1 … 1 F Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich
@displayName
1 … 1 F Skala klasyfikacji odleżyn
Dołączony 0 … 1 z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE)
hl7:text
ED 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:reference
TEL 0 … 1 (plCdotstry)
@value
st 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]  
  Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID  
  Schematron report rola red error  
  test ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55'] and hl7:reference  
  Komunikat Nie może istnieć referencja do treści w sekcji postaci binarnej dokumentu  
hl7:statusCode
CS 0 … 1 (plCdotstry)
@code
CONF 0 … 1 F completed
hl7:effectiveTime
IVL_TS 0 … 1 (plCdotstry)
Wybór 1 … * Elementy do wyboru z:
hl7:entryRelationship
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.45 [4] Obecność odleżyn (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank treeblank gdzie [hl7:observation/hl7:code/@code='10025798']
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
hl7:entryRelationship
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.46 [4] Brak odleżyn (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank treeblank gdzie [hl7:observation/hl7:code/@code='10029065']
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP