Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Podanie szczepionki

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.42 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaVaccineAdministrationEntry Nazwa wyświetlana [4] Podanie szczepionki
Opis Szablon CDA dla informacji o podaniu szczepionki
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.42
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 4, Używa 3 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.53 Ograniczanie active [3] Sekcja informacji o podaniu szczepionki (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.70 link active [2] Treść wpisu do karty uodpornienia (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.21 link active [1] Wpis do karty uodpornienia (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.68 Ograniczanie active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu wpisu do kartu uodpornienia (1.3) 2018‑06‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 Zawierać active [7] Opis wyrażenia klinicznego (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 Ograniczanie active [2] Organizacja (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.17 Ograniczanie active [4] Dane wykonawcy związane z fragmentem treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
Przykład
Przykład
<substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.42"/>  <code code="IMMUNIZ" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" displayName="Immunization"/>  <text>
    <reference value="#SBADM_1"/>  </text>
  <effectiveTime value="201509071125"/>  <routeCode code="IMD" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.112" displayName="Injection, intramuscular, deep"/>  <consumable>
    <manufacturedProduct>
      <manufacturedMaterial>
        <code code="1234" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.6.1" displayName="Boostrix 0,5 ml (1 dawka) zawiesina do wstrzykiwań"/>        <lotNumberText>123456789</lotNumberText>      </manufacturedMaterial>
    </manufacturedProduct>
  </consumable>
  <performer typeCode="PRF">
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.17"/>    <assignedEntity>
      <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49"/>      <id extension="7724514" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2" displayable="true"/>      <code code="PIEL" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.18" displayName="Pielęgniarka"/>      <assignedPerson>
        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1"/>        <name>
          <given>Anna</given>          <family>Nowak</family>        </name>
      </assignedPerson>
    </assignedEntity>
  </performer>
</substanceAdministration>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:substanceAdministration
1 … 1 M (plCdotstry)
@classCode
0 … 1 F SBADM
@moodCode
0 … 1 F EVN
@negationInd
bl 0 … 1  
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.42
hl7:id
II 0 … * (plCdotstry)
hl7:code
CD 1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F IMMUNIZ
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.4 (ActCode)
@displayName
1 … 1 F Immunization
Dołączony 0 … 1 z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE)
hl7:text
ED 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:reference
TEL 0 … 1 (plCdotstry)
@value
st 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]  
  Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID  
  Schematron report rola red error  
  test ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55'] and hl7:reference  
  Komunikat Nie może istnieć referencja do treści w sekcji postaci binarnej dokumentu  
hl7:effectiveTime
TS 1 … 1 R (plCdotstry)
hl7:routeCode
1 … 1 R (plCdotstry)
hl7:doseQuantity
IVL_PQ 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:consumable
1 … 1 M (plCdotstry)
@typeCode
0 … 1 F CSM
hl7:manufacturedProduct
1 … 1 M (plCdotstry)
@classCode
0 … 1 F MANU
hl7:id
II 0 … * (plCdotstry)
hl7:manufacturedMaterial
1 … 1 M (plCdotstry)
@classCode
0 … 1 F MMAT
@determinerCode
0 … 1 F KIND
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotstry)
@displayName
st 1 … 1 R
@codeSystem
CONF 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.6.1
hl7:lotNumberText
ST 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:manufacturerOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']]
hl7:performer
1 … 1 R Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.17 [4] Dane wykonawcy związane z fragmentem treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.17']]