Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Obecność odleżyn

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.45 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaNursingPressureUlcerPresentEntry Nazwa wyświetlana [4] Obecność odleżyn
Opis Szablon CDA dla informacji o obecności odleżyn
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.45
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 9, Używa 0 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.41 Ograniczanie active [4] Pielęgniarska skala oceny odleżyn (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.46 link active [3] Sekcja wywiad pielęgniarskiego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.71 link active [2] Treść karty wywiadu pielęgniarskiego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.22 link active [1] Karta wywiadu pielęgniarskiego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.47 link active [3] Sekcja pielęgniarskiego badania przedmiotowego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.72 link active [2] Treść karty pielęgniarskiej oceny stanu pacjenta (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.23 link active [1] Karta oceny stanu pacjenta (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.74 link active [2] Treść raportu pielęgniarskiego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.25 link active [1] Raport pielęgniarski (1.3.1) 2018‑09‑30
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:observation
1 … 1 M (plCdotstry)
@classCode
cs 1 … 1 F OBS
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.45
hl7:id
II 0 … * (plCdotstry)
hl7:code
CD 1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F 10025798
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.97
@codeSystemName
1 … 1 F ICNP
@displayName
1 … 1 F Pressure ulcer
hl7:qualifier
1 … 1 M (plCdotstry)
hl7:name
1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F ODL
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.12
@codeSystemName
1 … 1 F Słownik wartości dla skali klasyfikacji odleżyn
@displayName
1 … 1 F Stopień odleżyn
hl7:value
1 … 1 M (plCdotstry)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.58 Stopień odleżyn (DYNAMICZNE)
hl7:statusCode
CS 0 … 1 (plCdotstry)
@code
CONF 0 … 1 F completed
hl7:effectiveTime
NP (plCdotstry)
hl7:repeatNumber
INT.POS 1 … 1 M (plCdotstry)
@value
int 1 … 1 R
hl7:targetSiteCode
CD 1 … 1 M (plCdotstry)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.65 Kod ICNP dla lokalizacji (DYNAMICZNE)
hl7:qualifier
0 … 1 (plCdotstry)
hl7:name
1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F 10011279
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.97
@codeSystemName
1 … 1 F ICNP
@displayName
1 … 1 F Left Right Position
hl7:value
1 … 1 M (plCdotstry)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.72 Strona Lewa Prawa (DYNAMICZNE)