Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Wykonane procedury podczas operacji

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.47 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaSurgicalProcedureEntry Nazwa wyświetlana [4] Wykonane procedury podczas operacji
Opis Szablon CDA listą wykonanych procedur podczas operacji
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.47
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 4, Używa 7 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.42 Ograniczanie active [3] Sekcja rodzaju operacji (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.68 link active [2] Treść protokołu operacyjnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.20 link active [1] Protokół operacyjny (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.67 Ograniczanie active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu opisu operacji (1.3) 2018‑06‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 Zawierać active [7] Opis wyrażenia klinicznego (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15 Ograniczanie active [4] Dane podmiotu związanego z fragmentem treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.16 Ograniczanie active [4] Materiał (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.17 Ograniczanie active [4] Dane wykonawcy związane z fragmentem treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18 Ograniczanie active [4] Autor fragmentu treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14 Ograniczanie active [4] Dane informatora dla fragmentu treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.19 Ograniczanie active [4] Dane uczestnika związane z fragmentem treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
Przykład
Przykład
<procedure classCode="PROC" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.47"/>  <code code="45.31" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6" codeSystemName="ICD-9-PL" displayName="Inne miejscowe wycięcie zmiany dwunastnicy"/>  <text>
    <reference value="#PROC_1"/>  </text>
</procedure>
<procedure classCode="PROC" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.47"/>  <code code="100.3" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6" codeSystemName="ICD-9-PL" displayName="Znieczulenie zewnątrzoponowe"/>  <text>
    <reference value="#PROC_2"/>  </text>
</procedure>
<procedure classCode="PROC" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.47"/>  <code code="100.0" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6" codeSystemName="ICD-9-PL" displayName="Znieczulenie ogólne"/>  <text>
    <reference value="#PROC_3"/>  </text>
  <effectiveTime>
    <low value="201409060855"/>    <high value="201409061150"/>  </effectiveTime>
</procedure>
<procedure classCode="PROC" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.47"/>  <code code="54.5" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6" codeSystemName="ICD-9-PL" displayName="Usunięcie zrostów otrzewnowych"/>  <text>
    <reference value="#PROC_4"/>  </text>
</procedure>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:procedure
1 … 1 M (plCdotstry)
@classCode
1 … 1 F PROC
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
@negationInd
bl 0 … 1  
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.47
hl7:id
II 0 … * (plCdotstry)
hl7:code
CD 1 … 1 R (plCdotstry)
@codeSystem
CONF 0 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6 (ICD-9-PL (udostępniany przez SRK))
  Schematron report rola red error  
  test hl7:translation/@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6'  
  Komunikat Nie można użyć kodu ze słownika ICD-9 PL do kodowania tłumaczenia kodu zabiegu/procedury.  
Dołączony 0 … 1 z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE)
hl7:text
ED 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:reference
TEL 0 … 1 (plCdotstry)
@value
st 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]  
  Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID  
  Schematron report rola red error  
  test ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55'] and hl7:reference  
  Komunikat Nie może istnieć referencja do treści w sekcji postaci binarnej dokumentu  
hl7:statusCode
CS 0 … 1 (plCdotstry)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.15933 ActStatus (DYNAMICZNE)
hl7:effectiveTime
IVL_TS 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:priorityCode
CE 0 … 1 (plCdotstry)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.16866 ActPriority (DYNAMICZNE)
hl7:languageCode
CS 0 … 1 (plCdotstry)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.25 Język dokumentu (DYNAMICZNE)
hl7:methodCode
CE 0 … * (plCdotstry)
@codeSystem
CONF 0 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.1065
hl7:approachSiteCode
CD 0 … * (plCdotstry)
@codeSystem
CONF 0 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.1052
hl7:targetSiteCode
CD 0 … * (plCdotstry)
@codeSystem
CONF 0 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.1052
hl7:subject
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15 [4] Dane podmiotu związanego z fragmentem treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15']]
hl7:specimen
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.16 [4] Materiał (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.16']]
hl7:performer
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.17 [4] Dane wykonawcy związane z fragmentem treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.17']]
hl7:author
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18 [4] Autor fragmentu treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.18']]
hl7:informant
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14 [4] Dane informatora dla fragmentu treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14']]
hl7:participant
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.19 [4] Dane uczestnika związane z fragmentem treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.19']]
hl7:entryRelationship
0 … * (plCdotstry)
hl7:reference
0 … * (plCdotstry)
hl7:precondition
0 … * (plCdotstry)