Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Poziom refundacji leku

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.5 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status retired Retired Etykieta wersji 1.3
Nazwa extPLDrugPaymentLevel Nazwa wyświetlana [4] Poziom refundacji leku
Opis Szablon CDA dla poziomu refundacji leku
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.5
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
extPL:coverage
0 … 1 (extdotsvel)
@typeCode
cs 1 … 1 F COVBY
extPL:templateId
1 … 1 M (extdotsvel)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.5
extPL:coveragePlan
1 … 1 M (extdotsvel)
@classCode
cs 1 … 1 F COV
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
extPL:code
CE 1 … 1 M (extdotsvel)
@code
CONF 1 … 1 F PUBLICPOL
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.4 (ActCode)
hl7:qualifier
CR 1 … 1 M (extdotsvel)
hl7:name
CV 1 … 1 M (extdotsvel)
@code
CONF 1 … 1 F RLPO
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1
@codeSystemName
1 … 1 F PolskieKlasyfikatoryHL7v3
@displayName
1 … 1 F Poziomy odpłatności leków refundowanych
hl7:value
CD 1 … 1 R (extdotsvel)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.16 Poziom odpłatności za leki (DYNAMICZNE)