Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Dane o uprawnieniach i płatnikach

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.51 Data obowiązywania obowiązuje od 2019‑09‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3.1.2
Nazwa plCdaCoverageActivityEntry Nazwa wyświetlana [4] Dane o uprawnieniach i płatnikach
Opis Szablon CDA danych o uprawnieniach i płatnikach
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.51
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 19, Używa 7 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.69 Ograniczanie active [3] Sekcja danych ubezpieczeniowych (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.25 link active [2] Treść dokumentu recepty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.26 link active [1] Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3 link active [1] Recepta (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.7 link active [1] Recepta farmaceutyczna (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.28 link active [2] Treść dokumentu skierowania (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.4 link active [1] Skierowanie (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.39 link active [2] Treść dokumentu skierowania na pielęgniarską opiekę długoterminową (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.11 link active [1] Skierowanie na pielęgniarską opiekę długoterminową (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.41 link active [2] Treść dokumentu skierowania do szpitala psychiatrycznego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.12 link active [1] Skierowanie do szpitala psychiatrycznego (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.43 link active [2] Treść dokumentu skierowania na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.13 link active [1] Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.8 link active [2] Treść dokumentu (bazowy) (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1 link active [1] Szablon bazowy (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.2 link active [1] Szablon bazowy dla P1 (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.6 link retired [1] Dokument recepty spelniający wymagania NFZ związane z refundacją (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.80 link active [2] Treść dokumentu realizacji recepty (1.3.1.1) 2019‑05‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.27 link active [1] Realizacja recepty (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 Zawierać active [7] Opis wyrażenia klinicznego (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15 Ograniczanie active [4] Dane podmiotu związanego z fragmentem treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14 Ograniczanie active [4] Dane informatora dla fragmentu treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.52 Ograniczanie active [4] Pozycja danych o uprawnieniach i płatnikach (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.60 Ograniczanie active [4] Publiczne ubezpieczenie zdrowotne (1.3.1) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.61 Ograniczanie active [4] Uprawnienia dodatkowe publicznego ubezpieczenia zdrowotnego (1.3.1.2) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.68 Ograniczanie active [4] Pozycja komentarza (1.3) DYNAMICZNE
Przykład
Przykład
<act classCode="ACT" moodCode="DEF">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.20"/>  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.51"/>  <id nullFlavor="NA"/>  <code code="48768-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Payment source"/>  <text>
    <reference value="#ACT_2"/>  </text>
  <statusCode code="completed"/>  <entryRelationship typeCode="COMP">
    <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
      <!-- Uprawnienie dodatkowe -->
      <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.26"/>      <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.61"/>      <id nullFlavor="NA"/>      <code code="PUBLICPOL" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4">
        <qualifier>
          <name code="RLUD" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" displayName="Refundacja leków wynikająca z uprawnień dodatkowych"/>          <value code="IB" displayName="IB" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.1"/>        </qualifier>
      </code>
      <text>
        <reference value="#ACT_2"/>      </text>
      <statusCode code="completed"/>      <performer typeCode="PRF">
        <!-- Dane ubezpieczyciela/płatnika -->
        <assignedEntity>
          <id extension="07" root="2.16.840.1.113883.3.4424.3.1" displayable="true"/>        </assignedEntity>
      </performer>
      <entryRelationship typeCode="REFR">
        <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
          <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.19"/>          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.53"/>          <id nullFlavor="NA"/>          <code nullFlavor="NA"/>          <entryRelationship typeCode="SUBJ">
            <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="PRMS">
              <id extension="2345678-1" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.99999.2.3"/>              <consumable>
                <manufacturedProduct>
                  <manufacturedMaterial nullFlavor="NA"/>                </manufacturedProduct>
              </consumable>
            </substanceAdministration>
          </entryRelationship>
        </act>
      </entryRelationship>
      <reference typeCode="REFR">
        <externalAct classCode="ACT" moodCode="EVN">
          <!-- Informacja o dokumencie potwierdzającym uprawnienie dodatkowe -->
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.58"/>          <id extension="123" root="2.16.840.1.113883.3.4424.8.4"/>          <code code="ELG" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" displayName="Eligible"/>        </externalAct>
      </reference>
    </act>
  </entryRelationship>
</act>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:act
(plCdotstry)
@classCode
1 … 1 F ACT
@moodCode
1 … 1 F DEF
@negationInd
bl 0 … 1  
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.51']
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.51
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.20']
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.10.20.1.20
hl7:id
II 1 … * R (plCdotstry)
hl7:code
CD 1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F 48768-6
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)
@displayName
1 … 1 F Payment source
Dołączony 1 … 1 R z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE)
hl7:text
ED 1 … 1 R (plCdotstry)
hl7:reference
TEL 0 … 1 (plCdotstry)
@value
st 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]  
  Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID  
  Schematron report rola red error  
  test ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55'] and hl7:reference  
  Komunikat Nie może istnieć referencja do treści w sekcji postaci binarnej dokumentu  
hl7:statusCode
CS 1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F completed
hl7:effectiveTime
IVL_TS 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:priorityCode
CE 0 … 1 (plCdotstry)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.16866 ActPriority (DYNAMICZNE)
hl7:languageCode
CS 0 … 1 (plCdotstry)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.11526 HumanLanguage (DYNAMICZNE)
hl7:subject
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15 [4] Dane podmiotu związanego z fragmentem treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15']]
hl7:informant
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14 [4] Dane informatora dla fragmentu treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.14']]
Wybór 1 … * Elementy do wyboru z:
  • hl7:entryRelationship[hl7:act/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.52'] zawierający szablon2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.52 [4] Pozycja danych o uprawnieniach i płatnikach (DYNAMICZNE)
  • hl7:entryRelationship[hl7:act/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.60'] zawierający szablon2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.60 [4] Publiczne ubezpieczenie zdrowotne (DYNAMICZNE)
  • hl7:entryRelationship[hl7:act/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.61'] zawierający szablon2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.61 [4] Uprawnienia dodatkowe publicznego ubezpieczenia zdrowotnego (DYNAMICZNE)
hl7:entryRelationship
0 … * R Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.52 [4] Pozycja danych o uprawnieniach i płatnikach (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank treeblank gdzie [hl7:act/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.52']
@typeCode
cs 1 … 1 R
  CONF
Wartość @typeCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.19447 x_ActRelationshipEntryRelationship (DYNAMICZNE)
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
@inversionInd
bl 0 … 1  
@negationInd
bl 0 … 1  
hl7:sequenceNumber
INT 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:seperatableInd
BL 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:entryRelationship
0 … * R Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.60 [4] Publiczne ubezpieczenie zdrowotne (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank treeblank gdzie [hl7:act/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.60']
@typeCode
cs 1 … 1 R
  CONF
Wartość @typeCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.19447 x_ActRelationshipEntryRelationship (DYNAMICZNE)
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
@inversionInd
bl 0 … 1  
@negationInd
bl 0 … 1  
hl7:sequenceNumber
INT 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:seperatableInd
BL 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:entryRelationship
0 … * R Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.61 [4] Uprawnienia dodatkowe publicznego ubezpieczenia zdrowotnego (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank treeblank gdzie [hl7:act/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.61']
@typeCode
cs 1 … 1 R
  CONF
Wartość @typeCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.19447 x_ActRelationshipEntryRelationship (DYNAMICZNE)
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
@inversionInd
bl 0 … 1  
@negationInd
bl 0 … 1  
hl7:sequenceNumber
INT 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:seperatableInd
BL 0 … 1 (plCdotstry)
  Schematron report rola red error  
  test /hl7:entryRelationship/hl7:act[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.61']/hl7:code/@code='S' and /hl7:entryRelationship/hl7:act[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.61']/hl7:code/@code=('CN','DN','WP')  
  Komunikat Uprawnienie dodatkowe "S" nie może współistnieć z uprawnieniami "CN", "DN" oraz "WP".  
hl7:entryRelationship
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.68 [4] Pozycja komentarza (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:act [hl7:code [(@code='48767-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')]]]
@typeCode
cs 1 … 1 R
  CONF
Wartość @typeCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.19447 x_ActRelationshipEntryRelationship (DYNAMICZNE)
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
@inversionInd
bl 0 … 1  
@negationInd
bl 0 … 1  
hl7:sequenceNumber
INT 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:seperatableInd
BL 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:entryRelationship
0 … * (plCdotstry)
@typeCode
cs 1 … 1 F REFR
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
@inversionInd
bl 0 … 1  
@negationInd
bl 0 … 1  
hl7:sequenceNumber
INT 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:seperatableInd
BL 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:observation
1 … 1 (plCdotstry)
@classCode
0 … 1  
  CONF
Wartość @classCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.11529 ActClassObservation (DYNAMICZNE)
@moodCode
1 … 1 F EVN
hl7:code
CD 1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F 48766-0
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)
@displayName
1 … 1 F Information source
hl7:statusCode
CS 1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F completed
hl7:value
1 … 1 M (plCdotstry)
hl7:reference
0 … * (plCdotstry)
@typeCode
cs 1 … 1 F XCRPT