Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Pozycja danych o uprawnieniach i płatnikach

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.52 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaPolicyActivityEntry Nazwa wyświetlana [4] Pozycja danych o uprawnieniach i płatnikach
Opis Szablon CDA dla pozycji danych o uprawnieniach i płatnikach
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.52
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 20, Używa 10 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.51 Ograniczanie active [4] Dane o uprawnieniach i płatnikach (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.69 link active [3] Sekcja danych ubezpieczeniowych (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.25 link active [2] Treść dokumentu recepty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.26 link active [1] Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3 link active [1] Recepta (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.7 link active [1] Recepta farmaceutyczna (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.28 link active [2] Treść dokumentu skierowania (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.4 link active [1] Skierowanie (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.39 link active [2] Treść dokumentu skierowania na pielęgniarską opiekę długoterminową (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.11 link active [1] Skierowanie na pielęgniarską opiekę długoterminową (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.41 link active [2] Treść dokumentu skierowania do szpitala psychiatrycznego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.12 link active [1] Skierowanie do szpitala psychiatrycznego (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.43 link active [2] Treść dokumentu skierowania na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.13 link active [1] Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.8 link active [2] Treść dokumentu (bazowy) (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1 link active [1] Szablon bazowy (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.2 link active [1] Szablon bazowy dla P1 (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.6 link retired [1] Dokument recepty spelniający wymagania NFZ związane z refundacją (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.80 link active [2] Treść dokumentu realizacji recepty (1.3.1.1) 2019‑05‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.27 link active [1] Realizacja recepty (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 Zawierać active [7] Opis wyrażenia klinicznego (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15 Ograniczanie active [4] Dane podmiotu związanego z fragmentem treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 Zawierać active [7] Adres (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 Ograniczanie active [2] Osoba (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 Ograniczanie active [2] Organizacja (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.25 Ograniczanie active [4] Urządzenie (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.26 Ograniczanie active [4] Podmiot (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.19 Ograniczanie active [4] Dane uczestnika związane z fragmentem treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.53 Ograniczanie active [4] Dane autoryzacyjne związane z ubezpieczeniem (1.3.1) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.68 Ograniczanie active [4] Pozycja komentarza (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.10.20.1.26 (2007‑04‑01)
Przykład
Przykład
<act classCode="ACT" moodCode="EVN">
  <!-- Uprawnienie dodatkowe -->
  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.26"/>  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.52"/>  <id nullFlavor="NA"/>  <code code="PUBLICPOL" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"/>  <text>
    <reference value="#ACT_2"/>  </text>
  <statusCode code="completed"/>  <performer typeCode="PRF">
    <!-- Dane ubezpieczyciela/płatnika -->
    <assignedEntity>
      <id extension="07" root="2.16.840.1.113883.3.4424.3.1" displayable="true"/>    </assignedEntity>
  </performer>
</act>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:act
(plCdotstry)
@classCode
cs 1 … 1 R
  CONF
@classCode musi mieć wartość "ACT"
@moodCode
cs 1 … 1 R
  CONF
@moodCode musi mieć wartość "EVN"
@negationInd
bl 0 … 1  
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.52']
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.52
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.26']
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.10.20.1.26
hl7:id
II 1 … * (plCdotstry)
hl7:code
CD 1 … 1 M (plCdotstry)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.19855 ActCoverageTypeCode (DYNAMICZNE)
Dołączony 0 … 1 z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE)
hl7:text
ED 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:reference
TEL 0 … 1 (plCdotstry)
@value
st 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]  
  Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID  
  Schematron report rola red error  
  test ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55'] and hl7:reference  
  Komunikat Nie może istnieć referencja do treści w sekcji postaci binarnej dokumentu  
hl7:statusCode
CS 1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F completed
hl7:effectiveTime
IVL_TS 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:priorityCode
CE 0 … 1 (plCdotstry)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.16866 ActPriority (DYNAMICZNE)
hl7:languageCode
CS 0 … 1 (plCdotstry)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.11526 HumanLanguage (DYNAMICZNE)
hl7:subject
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15 [4] Dane podmiotu związanego z fragmentem treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15']]
hl7:performer
1 … 1 (plCdotstry)
@typeCode
1 … 1 F PRF
hl7:time
IVL_TS 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:modeCode
CE 0 … 1 (plCdotstry)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.16543 ParticipationMode (DYNAMICZNE)
hl7:assignedEntity
1 … 1 (plCdotstry)
@classCode
0 … 1  
  CONF
Wartość @classCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.11595 RoleClassAssignedEntity (DYNAMICZNE)
hl7:id
II 1 … * R (plCdotstry)
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotstry)
  CONF
musi pochodzić z domeny pojęć "RoleCode"
Dołączony 0 … * z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:addr
0 … * (plCdotstry)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:postalCode
0 … 1 (plCdotstry)
@xsi:type
0 … 1 F extPL:adxp
@postCity
st 0 … 1  
hl7:city
ADXP 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:streetName
ADXP 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:houseNumber
ADXP 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:unitID
ADXP 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:unitType
ADXP 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:censusTract
ADXP 0 … 1 (plCdotstry)
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.  
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')  
  Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".  
  Schematron report rola red error  
  test @nullFlavor and count(./*) > 1  
  Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.  
hl7:telecom
TEL 0 … * (plCdotstry)
hl7:assignedPerson
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']]
hl7:representedOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']]
hl7:participant
1 … 1 (plCdotstry)
treeblank gdzie [@typeCode='COV']
@typeCode
1 … 1 F COV
@contextControlCode
0 … 1 F OP
hl7:time
IVL_TS 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:awarenessCode
CE 0 … 1 (plCdotstry)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.10310 TargetAwareness (DYNAMICZNE)
hl7:participantRole
1 … 1 (plCdotstry)
@classCode
0 … 1  
  CONF
Wartość @classCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.11555 RoleClass (DYNAMICZNE)
hl7:id
II 1 … * (plCdotstry)
hl7:code
CE 1 … 1 (plCdotstry)
  CONF
musi pochodzić z domeny pojęć "RoleCode"
Dołączony 0 … * z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:addr
0 … * (plCdotstry)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:postalCode
0 … 1 (plCdotstry)
@xsi:type
0 … 1 F extPL:adxp
@postCity
st 0 … 1  
hl7:city
ADXP 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:streetName
ADXP 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:houseNumber
ADXP 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:unitID
ADXP 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:unitType
ADXP 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:censusTract
ADXP 0 … 1 (plCdotstry)
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.  
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')  
  Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".  
  Schematron report rola red error  
  test @nullFlavor and count(./*) > 1  
  Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.  
hl7:telecom
TEL 0 … * (plCdotstry)
Wybór 0 … 1 Elementy do wyboru z:
hl7:playingDevice
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.25 [4] Urządzenie (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.25']]
hl7:playingEntity
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.26 [4] Podmiot (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.26']]
hl7:scopingEntity
0 … 1 (plCdotstry)
@classCode
0 … 1  
  CONF
Wartość @classCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.10882 EntityClass (DYNAMICZNE)
@determinerCode
0 … 1 F INSTANCE
hl7:id
II 0 … * (plCdotstry)
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotstry)
  CONF
musi pochodzić z domeny pojęć "EntityCode"
hl7:desc
ED 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:participant
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.19 [4] Dane uczestnika związane z fragmentem treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank gdzie [@typeCode='HLD']
@typeCode
1 … 1 F COV
@contextControlCode
0 … 1 F OP
hl7:time
IVL_TS 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:awarenessCode
CE 0 … 1 (plCdotstry)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.10310 TargetAwareness (DYNAMICZNE)
hl7:participantRole
1 … 1 (plCdotstry)
@classCode
0 … 1  
  CONF
Wartość @classCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.11555 RoleClass (DYNAMICZNE)
hl7:id
II 1 … * (plCdotstry)
hl7:code
CE 1 … 1 (plCdotstry)
  CONF
musi pochodzić z domeny pojęć "RoleCode"
Dołączony 0 … * z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:addr
0 … * (plCdotstry)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:postalCode
0 … 1 (plCdotstry)
@xsi:type
0 … 1 F extPL:adxp
@postCity
st 0 … 1  
hl7:city
ADXP 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:streetName
ADXP 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:houseNumber
ADXP 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:unitID
ADXP 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:unitType
ADXP 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:censusTract
ADXP 0 … 1 (plCdotstry)
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.  
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')  
  Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".  
  Schematron report rola red error  
  test @nullFlavor and count(./*) > 1  
  Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.  
hl7:telecom
TEL 0 … * (plCdotstry)
Wybór 0 … 1 Elementy do wyboru z:
hl7:playingDevice
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.25 [4] Urządzenie (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.25']]
hl7:playingEntity
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.26 [4] Podmiot (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.26']]
hl7:scopingEntity
0 … 1 (plCdotstry)
@classCode
0 … 1  
  CONF
Wartość @classCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.10882 EntityClass (DYNAMICZNE)
@determinerCode
0 … 1 F INSTANCE
hl7:id
II 0 … * (plCdotstry)
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotstry)
  CONF
musi pochodzić z domeny pojęć "EntityCode"
hl7:desc
ED 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:entryRelationship
1 … * M Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.53 [4] Dane autoryzacyjne związane z ubezpieczeniem (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank gdzie [@typeCode='REFR'] [not(@nullFlavor)]
@typeCode
1 … 1 F REFR
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
@inversionInd
bl 0 … 1  
@negationInd
bl 0 … 1  
hl7:sequenceNumber
INT 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:seperatableInd
BL 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:entryRelationship
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.68 [4] Pozycja komentarza (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:act [hl7:code [(@code='48767-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')]]]
@typeCode
cs 1 … 1 R
  CONF
Wartość @typeCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.19447 x_ActRelationshipEntryRelationship (DYNAMICZNE)
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
@inversionInd
bl 0 … 1  
@negationInd
bl 0 … 1  
hl7:sequenceNumber
INT 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:seperatableInd
BL 0 … 1 (plCdotstry)