Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Dane autoryzacyjne związane z ubezpieczeniem

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.53 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑09‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3.1
Nazwa plCdaAuthorizationActivityEntry Nazwa wyświetlana [4] Dane autoryzacyjne związane z ubezpieczeniem
Opis Szablon CDA dla dane autoryzacyjnych związanych z ubezpieczeniem
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.53
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 23, Używa 3 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.52 Ograniczanie active [4] Pozycja danych o uprawnieniach i płatnikach (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.51 link active [4] Dane o uprawnieniach i płatnikach (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.69 link active [3] Sekcja danych ubezpieczeniowych (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.25 link active [2] Treść dokumentu recepty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.26 link active [1] Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3 link active [1] Recepta (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.7 link active [1] Recepta farmaceutyczna (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.28 link active [2] Treść dokumentu skierowania (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.4 link active [1] Skierowanie (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.39 link active [2] Treść dokumentu skierowania na pielęgniarską opiekę długoterminową (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.11 link active [1] Skierowanie na pielęgniarską opiekę długoterminową (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.41 link active [2] Treść dokumentu skierowania do szpitala psychiatrycznego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.12 link active [1] Skierowanie do szpitala psychiatrycznego (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.43 link active [2] Treść dokumentu skierowania na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.13 link active [1] Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.8 link active [2] Treść dokumentu (bazowy) (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1 link active [1] Szablon bazowy (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.2 link active [1] Szablon bazowy dla P1 (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.6 link retired [1] Dokument recepty spelniający wymagania NFZ związane z refundacją (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.80 link active [2] Treść dokumentu realizacji recepty (1.3.1.1) 2019‑05‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.27 link active [1] Realizacja recepty (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.60 Ograniczanie active [4] Publiczne ubezpieczenie zdrowotne (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.61 Ograniczanie active [4] Uprawnienia dodatkowe publicznego ubezpieczenia zdrowotnego (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 Zawierać active [7] Opis wyrażenia klinicznego (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15 Ograniczanie active [4] Dane podmiotu związanego z fragmentem treści dokumentu (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.68 Ograniczanie active [4] Pozycja komentarza (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.10.20.1.19 (2007‑04‑01)
Przykład
Przykład
<act classCode="ACT" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.19"/>  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.53"/>  <!-- identyfikator płatnika, podawany jeżeli istnieje więcej niż jeden -->
  <id extension="07" root="2.16.840.1.113883.3.4424.3.1"/>  <!-- nie stosuje się typowania tego wyrażenia klinicznego -->
  <code nullFlavor="NA"/>  <!-- przedmiotem refundacji jest wykonanie procedury znieczulenia zewnątrzoponowego -->
  <entryRelationship typeCode="SUBJ">
    <procedure classCode="PROC" moodCode="PRMS">
      <!-- w tym miejscu można podać element identyfikatora id jeżeli refundacji podlega
konkretna instancja usługi, procedury, badania, tj. jeżeli fakt wykonania usługi jest gdzieś zinwentaryzowany -->
      <!-- kod oznaczający rodzaj refundowanej procedury -->
      <code code="100.3" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6" codeSystemName="ICD- 9-PL" displayName="Znieczulenie zewnątrzoponowe"/>    </procedure>
  </entryRelationship>
</act>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:act
(plCdotstry)
@classCode
cs 1 … 1 R
  CONF
@classCode musi mieć wartość "ACT"
@moodCode
cs 1 … 1 R
  CONF
@moodCode musi mieć wartość "EVN"
@negationInd
bl 0 … 1  
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.53']
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.53
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.19']
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.10.20.1.19
hl7:id
II 1 … * (plCdotstry)
hl7:code
CD 1 … 1 R (plCdotstry)
  CONF
musi pochodzić z domeny pojęć "ActCode"
Dołączony 0 … 1 z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE)
hl7:text
ED 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:reference
TEL 0 … 1 (plCdotstry)
@value
st 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]  
  Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID  
  Schematron report rola red error  
  test ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55'] and hl7:reference  
  Komunikat Nie może istnieć referencja do treści w sekcji postaci binarnej dokumentu  
hl7:statusCode
CS 0 … 1 (plCdotstry)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.15933 ActStatus (DYNAMICZNE)
hl7:effectiveTime
IVL_TS 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:priorityCode
CE 0 … 1 (plCdotstry)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.16866 ActPriority (DYNAMICZNE)
hl7:languageCode
CS 0 … 1 (plCdotstry)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.11526 HumanLanguage (DYNAMICZNE)
hl7:subject
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15 [4] Dane podmiotu związanego z fragmentem treści dokumentu (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.15']]
hl7:entryRelationship
1 … * M (plCdotstry)
@typeCode
1 … 1 F SUBJ
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
@inversionInd
bl 0 … 1  
@negationInd
bl 0 … 1  
hl7:sequenceNumber
INT 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:seperatableInd
BL 0 … 1 (plCdotstry)
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
  • hl7:act[@moodCode='PRMS']
  • hl7:encounter[@moodCode='PRMS']
  • hl7:observation[@moodCode='PRMS']
  • hl7:observationMedia[@moodCode='PRMS']
  • hl7:organizer[@moodCode='PRMS']
  • hl7:procedure[@moodCode='PRMS']
  • hl7:regionOfInterest[@moodCode='PRMS']
  • hl7:substanceAdministration[@moodCode='PRMS']
  • hl7:supply[@moodCode='PRMS']
hl7:act
(plCdotstry)
treeblank treeblank treeblank gdzie [@moodCode='PRMS']
hl7:encounter
(plCdotstry)
treeblank treeblank treeblank gdzie [@moodCode='PRMS']
hl7:observation
(plCdotstry)
treeblank treeblank treeblank gdzie [@moodCode='PRMS']
hl7:observationMedia
(plCdotstry)
treeblank treeblank treeblank gdzie [@moodCode='PRMS']
hl7:organizer
(plCdotstry)
treeblank treeblank treeblank gdzie [@moodCode='PRMS']
hl7:procedure
(plCdotstry)
treeblank treeblank treeblank gdzie [@moodCode='PRMS']
hl7:regionOfInterest
(plCdotstry)
treeblank treeblank treeblank gdzie [@moodCode='PRMS']
hl7:substanceAdministration
(plCdotstry)
treeblank treeblank treeblank gdzie [@moodCode='PRMS']
hl7:supply
(plCdotstry)
treeblank treeblank treeblank gdzie [@moodCode='PRMS']
hl7:entryRelationship
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.68 [4] Pozycja komentarza (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:act [hl7:code [(@code='48767-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')]]]
@typeCode
cs 1 … 1 R
  CONF
Wartość @typeCode musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.19447 x_ActRelationshipEntryRelationship (DYNAMICZNE)
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
@inversionInd
bl 0 … 1  
@negationInd
bl 0 … 1  
hl7:sequenceNumber
INT 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:seperatableInd
BL 0 … 1 (plCdotstry)