Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Dane leku lub ŚSSPŻ na recepcie

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.54 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑09‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3.1
Nazwa plCdaMedicineOrSpecialFood Nazwa wyświetlana [4] Dane leku lub ŚSSPŻ na recepcie
Opis Szablon CDA dla danych leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego na recepcie
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.54
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 11, Używa 0 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.3 Ograniczanie active [4] Pozycja recepty na lek gotowy lub ŚSSPŻ (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.4 link active [3] Sekcja zalecenia leku (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.25 link active [2] Treść dokumentu recepty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.26 link active [1] Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3 link active [1] Recepta (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.7 link active [1] Recepta farmaceutyczna (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.65 link retired [4] Pozycja porady farmaceuty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.62 Ograniczanie active [4] Pozycja wydania leku (1.3) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.70 link active [3] Sekcja wydania leku (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.80 link active [2] Treść dokumentu realizacji recepty (1.3.1.1) 2019‑05‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.27 link active [1] Realizacja recepty (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Relacje Version: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.54 (2017‑04‑26)
Specialization: szablon 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1 (2016‑01‑08 13:04:49)
Przykład
Przykład
<manufacturedMaterial>
  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1"/>  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.54"/>  <code code="5679" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.6.1" displayName="Polocard 150mg tabletki"/>  <name>Polocard 150mg tabletki</name>  <pharm:asContent classCode="CONT">
    <pharm:containerPackagedMedicine classCode="CONT" determinerCode="INSTANCE">
      <pharm:code code="5909990655007" codeSystem="1.3.160" codeSystemName="GS1"/>      <pharm:name>Polocard 150mg (60 tabl.)</pharm:name>      <pharm:formCode code="ORTAB" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1127" displayName="Oral Tablet"/>      <pharm:capacityQuantity value="60"/>    </pharm:containerPackagedMedicine>
  </pharm:asContent>
</manufacturedMaterial>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:manufacturedMaterial
(plCdotsood)
@classCode
cs 0 … 1 F MMAT
@determinerCode
cs 0 … 1 F KIND
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsood)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.54']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.54
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsood)
treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1']
@root
uid 1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
  • hl7:code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.4424.6.1']
  • hl7:code[@codeSystem='1.3.160']
  • hl7:code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.73.5']
hl7:code
CE 0 … 1 R (plCdotsood)
treeblank treeblank gdzie [@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.4424.6.1']
@nullFlavor
cs 0 … 1 F NA
@codeSystem
CONF 0 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.6.1
hl7:originalText
ED 0 … 1 (plCdotsood)
hl7:reference
TEL 1 … 1 R (plCdotsood)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F NA
hl7:code
CE 0 … 1 R (plCdotsood)
treeblank treeblank gdzie [@codeSystem='1.3.160']
@nullFlavor
cs 0 … 1 F NA
@codeSystem
CONF 0 … 1 F 1.3.160
@codeSystemName
0 … 1 F GS1
hl7:originalText
ED 0 … 1 (plCdotsood)
hl7:reference
TEL 1 … 1 R (plCdotsood)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F NA
hl7:code
CE 0 … 1 R (plCdotsood)
treeblank treeblank gdzie [@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.73.5']
@displayName
st 1 … 1 R
@codeSystem
CONF 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.73.5
@codeSystemName
1 … 1 F whoATCLevel5
hl7:originalText
ED 0 … 1 (plCdotsood)
hl7:reference
TEL 1 … 1 R (plCdotsood)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F NA
hl7:name
EN 1 … 1 R (plCdotsood)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F NA
hl7:lotNumberText
ST 0 … 1 (plCdotsood)
pharm:formCode
CE 0 … * (plCdotsood)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.81 Postać dawki leku (DYNAMICZNE)
pharm:expirationTime
TS 0 … * (plCdotsood)
@value
1 … 1 R
pharm:asContent
0 … * (plCdotsood)
@classCode
cs 1 … 1 F CONT
pharm:containerPackagedMedicine
1 … * R (plCdotsood)
@classCode
cs 1 … 1 F CONT
@determinerCode
cs 1 … 1 F INSTANCE
pharm:code
CE 0 … * (plCdotsood)
@codeSystem
CONF 0 … 1 F 1.3.160
@codeSystemName
0 … 1 F GS1
pharm:name
EN 0 … * (plCdotsood)
pharm:formCode
CE 0 … 1 (plCdotsood)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.82 Postać opakowania leku (DYNAMICZNE)
  Schematron assert rola red error  
  test not(pharm:asSuperContent) or pharm:formCode  
  Komunikat Element pharm:formCode MUSI występować jeżeli podany jest pharm:asSuperContent.  
pharm:capacityQuantity
PQ 1 … 1 M (plCdotsood)
@unit
cs 0 … 1  
@value
1 … 1 R
pharm:asSuperContent
0 … * (plCdotsood)
pharm:containerPackagedMedicine
1 … * R (plCdotsood)
@classCode
cs 1 … 1 F CONT
@determinerCode
cs 1 … 1 F INSTANCE
pharm:capacityQuantity
PQ 1 … 1 M (plCdotsood)
@unit
cs 0 … 1  
@value
1 … 1 R
pharm:asSpecializedKind
0 … * R (plCdotsood)
@classCode
cs 1 … 1 F GRIC
pharm:generalizedMedicineClass
0 … * (plCdotsood)
@classCode
cs 1 … 1 F MMAT
pharm:code
1 … 1 R (plCdotsood)
pharm:name
0 … * (plCdotsood)
pharm:ingredient
0 … * (plCdotsood)
@classCode
cs 1 … 1 F ACTI
pharm:quantity
0 … 1 (plCdotsood)
pharm:numerator
0 … 1 (plCdotsood)
pharm:denominator
0 … 1 (plCdotsood)
pharm:ingredient
0 … * (plCdotsood)
@classCode
cs 1 … 1 F MMAT
@determinerCode
cs 1 … 1 F KIND
pharm:code
0 … 1 (plCdotsood)
pharm:name
1 … 1 R (plCdotsood)