Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Wydanie leku

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.55 Data obowiązywania obowiązuje od 2019‑09‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3.1.2
Nazwa plCdaDrugPrescriptionSupplyEntry Nazwa wyświetlana [4] Wydanie leku
Opis Szablon CDA dla wydania leku na dokumencie recepty
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.55
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 8, Używa 3 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.3 Ograniczanie active [4] Pozycja recepty na lek gotowy lub ŚSSPŻ (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.4 link active [3] Sekcja zalecenia leku (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.25 link active [2] Treść dokumentu recepty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.26 link active [1] Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3 link active [1] Recepta (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.7 link active [1] Recepta farmaceutyczna (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.65 link retired [4] Pozycja porady farmaceuty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.48 Ograniczanie active [4] Pozycja recepty na lek recepturowy (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.57 Ograniczanie active [4] Poziom odpłatności leku (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.80 Ograniczanie retired [4] Potwierdzenie całkowitej dawki substancji czynnej (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.80 Ograniczanie active [4] Potwierdzenie całkowitej dawki substancji czynnej (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Relacje Specialization: szablon 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.8 (2016‑01‑08)
Przykład
Przykład
<supply classCode="SPLY" moodCode="RQO">
  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.8"/>  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.55"/>  <effectiveTime value="20171012"/>  <independentInd value="false"/>  <quantity value="1"/>  <product>
    <manufacturedProduct>
      <manufacturedLabeledDrug>
        <code code="5909990655007" codeSystem="1.3.160" codeSystemName="GS1" displayName="Polocard 150mg (60 tabl.)"/>      </manufacturedLabeledDrug>
    </manufacturedProduct>
  </product>
</supply>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:supply
1 … 1 M (plCdotstry)
@classCode
cs 1 … 1 F SPLY
@moodCode
cs 1 … 1 F RQO
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.55']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.55
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.8']
@root
uid 1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.8
hl7:id
II 0 … * (plCdotstry)
hl7:effectiveTime
TS 1 … 1 M (plCdotstry)
  Schematron assert rola red error  
  test /hl7:ClinicalDocument/hl7:effectiveTime/@value <= @value  
  Komunikat Data zleconego wydania leku (data realizacji recepty) musi być równa lub późniejsza od daty wystawienia dokumentu  
hl7:priorityCode
CE 0 … 1 (plCdotstry)
@code
CONF 0 … 1 F UR
@codeSystem
0 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.7
hl7:independentInd
BL 1 … 1 M (plCdotstry)
@value
bl 1 … 1 F false
hl7:quantity
PQ 1 … 1 M (plCdotstry)
hl7:product
0 … 1 (plCdotstry)
@typeCode
0 … 1 F PRD
hl7:manufacturedProduct
1 … 1 M (plCdotstry)
@classCode
0 … 1 F MANU
hl7:id
II 0 … * (plCdotstry)
hl7:manufacturedLabeledDrug
1 … 1 M (plCdotstry)
@classCode
0 … 1 F MMAT
@determinerCode
0 … 1 F KIND
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotstry)
@codeSystem
CONF 1 … 1 F 1.3.160
@codeSystemName
1 … 1 F GS1
hl7:entryRelationship
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.57 [4] Poziom odpłatności leku (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:act/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.57']
@typeCode
1 … 1 F COMP
Wybór 0 … * Elementy do wyboru z:
  • hl7:entryRelationship[hl7:observation/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.80'] zawierający szablon2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.80 [4] Potwierdzenie całkowitej dawki substancji czynnej (2018‑09‑30)
  • hl7:entryRelationship[hl7:supply/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.80'] zawierający szablon2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.80 [4] Potwierdzenie całkowitej dawki substancji czynnej (2019‑09‑30)
hl7:entryRelationship
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.80 [4] Potwierdzenie całkowitej dawki substancji czynnej (2018‑09‑30) (plCdotstry)
treeblank treeblank gdzie [hl7:observation/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.80']
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
hl7:entryRelationship
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.80 [4] Potwierdzenie całkowitej dawki substancji czynnej (2019‑09‑30) (plCdotstry)
treeblank treeblank gdzie [hl7:supply/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.80']
  Schematron report rola red error  
  test /hl7:ClinicalDocument/hl7:code/hl7:translation/hl7:qualifier[hl7:name/@code='KDLEK']/hl7:value/@code='Rpw' and (not(hl7:entryRelationship[hl7:observation/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.80']) and not(hl7:entryRelationship[hl7:supply/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.80']))  
  Komunikat Dla recepty na lek kategorii dostępności Rpw wymagane jest wskazanie całkowitej dawki substancji czynnej tego leku.