Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Poziom odpłatności leku

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.57 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaDrugPaymentLevel Nazwa wyświetlana [4] Poziom odpłatności leku
Opis Szablon CDA dla poziomu odpłatności leku
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.57
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 10, Używa 1 szablon
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.28 Ograniczanie active [4] Pozycja recepty na wyrób medyczny (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.4 link active [3] Sekcja zalecenia leku (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.25 link active [2] Treść dokumentu recepty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.26 link active [1] Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3 link active [1] Recepta (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.7 link active [1] Recepta farmaceutyczna (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.55 Ograniczanie active [4] Wydanie leku (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.3 link active [4] Pozycja recepty na lek gotowy lub ŚSSPŻ (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.65 link retired [4] Pozycja porady farmaceuty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.48 link active [4] Pozycja recepty na lek recepturowy (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 Zawierać active [7] Opis wyrażenia klinicznego (1.3) DYNAMICZNE
Przykład
Przykład
<act classCode="ACT" moodCode="DEF">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.57"/>  <code code="48768-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" displayName="Payment source"/>  <text>
    <reference value="#ACT_2"/>  </text>
  <statusCode code="completed"/>  <entryRelationship typeCode="COMP">
    <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
      <code code="PUBLICPOL" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4">
        <qualifier>
          <name code="RLPO" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" codeSystemName="PolskieKlasyfikatoryHL7v3" displayName="Poziomy odpłatności leków refundowanych"/>          <value code="100%" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.1" displayName="pełnopłatne"/>        </qualifier>
      </code>
      <statusCode code="completed"/>      <performer typeCode="PRF">
        <!-- Dane ubezpieczyciela/płatnika -->
        <assignedEntity>
          <id extension="07" root="2.16.840.1.113883.3.4424.3.1" displayable="true"/>        </assignedEntity>
      </performer>
    </act>
  </entryRelationship>
</act>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:act
(plCdotsvel)
@classCode
1 … 1 F ACT
@moodCode
1 … 1 F DEF
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsvel)
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.57
hl7:code
CD 1 … 1 M (plCdotsvel)
@code
CONF 1 … 1 F 48768-6
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)
@displayName
1 … 1 F Payment source
Dołączony 1 … 1 R z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE)
hl7:text
ED 1 … 1 R (plCdotsvel)
hl7:reference
TEL 0 … 1 (plCdotsvel)
@value
st 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]  
  Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID  
  Schematron report rola red error  
  test ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55'] and hl7:reference  
  Komunikat Nie może istnieć referencja do treści w sekcji postaci binarnej dokumentu  
hl7:statusCode
CS 1 … 1 M (plCdotsvel)
@code
CONF 1 … 1 F completed
hl7:entryRelationship
1 … * M (plCdotsvel)
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
hl7:act
(plCdotsvel)
@classCode
cs 1 … 1 R
  CONF
@classCode musi mieć wartość "ACT"
@moodCode
cs 1 … 1 R
  CONF
@moodCode musi mieć wartość "EVN"
hl7:code
CD 1 … 1 M (plCdotsvel)
@code
CONF 1 … 1 F PUBLICPOL
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.4 (ActCode)
hl7:qualifier
CR 1 … 1 M (plCdotsvel)
hl7:name
CV 1 … 1 M (plCdotsvel)
@code
CONF 1 … 1 F RLPO
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1
@codeSystemName
1 … 1 F PolskieKlasyfikatoryHL7v3
@displayName
1 … 1 F Poziomy odpłatności leków refundowanych
hl7:value
CD 1 … 1 R (plCdotsvel)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.16 Poziom odpłatności za leki (DYNAMICZNE)
hl7:statusCode
CS 1 … 1 M (plCdotsvel)
@code
CONF 1 … 1 F completed
hl7:performer
1 … 1 (plCdotsvel)
@typeCode
1 … 1 F PRF
hl7:assignedEntity
1 … 1 (plCdotsvel)
hl7:id
II 1 … * R (plCdotsvel)