Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Dokument uprawnień

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.59 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaEntitlementDocument Nazwa wyświetlana [4] Dokument uprawnień
Opis Szablon CDA dla dokumentu uprawnień
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.59
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 22, Używa 0 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.60 Ograniczanie active [4] Publiczne ubezpieczenie zdrowotne (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.51 link active [4] Dane o uprawnieniach i płatnikach (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.69 link active [3] Sekcja danych ubezpieczeniowych (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.25 link active [2] Treść dokumentu recepty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.26 link active [1] Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3 link active [1] Recepta (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.7 link active [1] Recepta farmaceutyczna (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.28 link active [2] Treść dokumentu skierowania (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.4 link active [1] Skierowanie (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.39 link active [2] Treść dokumentu skierowania na pielęgniarską opiekę długoterminową (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.11 link active [1] Skierowanie na pielęgniarską opiekę długoterminową (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.41 link active [2] Treść dokumentu skierowania do szpitala psychiatrycznego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.12 link active [1] Skierowanie do szpitala psychiatrycznego (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.43 link active [2] Treść dokumentu skierowania na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.13 link active [1] Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.8 link active [2] Treść dokumentu (bazowy) (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1 link active [1] Szablon bazowy (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.2 link active [1] Szablon bazowy dla P1 (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.6 link retired [1] Dokument recepty spelniający wymagania NFZ związane z refundacją (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.80 link active [2] Treść dokumentu realizacji recepty (1.3.1.1) 2019‑05‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.27 link active [1] Realizacja recepty (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.61 Ograniczanie active [4] Uprawnienia dodatkowe publicznego ubezpieczenia zdrowotnego (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Przykład
Przykład
<externalDocument classCode="DOC" moodCode="EVN">
  <!-- Informacja o dokumencie potwierdzającym uprawnienie dodatkowe -->
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.59"/>  <text>Nr leg.: 234/1992</text></externalDocument>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:externalDocument
(plCdotsent)
@classCode
cs 1 … 1 R
  CONF
@classCode musi mieć wartość "DOC"
@moodCode
cs 1 … 1 R
  CONF
@moodCode musi mieć wartość "EVN"
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsent)
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.59
Wybór 0 … 1 Elementy do wyboru z:
  • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.2']
  • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.3']
  • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.5']
  • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.7']
hl7:id
0 … 1 (plCdotsent)
treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.2']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.2
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
0 … 1 (plCdotsent)
treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.3']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.3
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
0 … 1 (plCdotsent)
treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.5']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.5
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
0 … 1 (plCdotsent)
treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.7']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.7
@extension
st 1 … 1 R
hl7:code
0 … 1 (plCdotsent)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.18 Typ dokumentu uprawnień (DYNAMICZNE)
hl7:text
ED 0 … 1 (plCdotsent)