Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Uprawnienia dodatkowe publicznego ubezpieczenia zdrowotnego

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.61 Data obowiązywania obowiązuje od 2019‑09‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3.1.2
Nazwa plCdaSpecialEntitlementPolicyEntry Nazwa wyświetlana [4] Uprawnienia dodatkowe publicznego ubezpieczenia zdrowotnego
Opis Szablon CDA dla uprawnienia dodatkowego publicznego ubezpieczenia zdrowotnego
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.61
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 20, Używa 6 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.51 Ograniczanie active [4] Dane o uprawnieniach i płatnikach (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.69 link active [3] Sekcja danych ubezpieczeniowych (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.25 link active [2] Treść dokumentu recepty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.26 link active [1] Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3 link active [1] Recepta (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.7 link active [1] Recepta farmaceutyczna (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.28 link active [2] Treść dokumentu skierowania (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.4 link active [1] Skierowanie (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.39 link active [2] Treść dokumentu skierowania na pielęgniarską opiekę długoterminową (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.11 link active [1] Skierowanie na pielęgniarską opiekę długoterminową (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.41 link active [2] Treść dokumentu skierowania do szpitala psychiatrycznego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.12 link active [1] Skierowanie do szpitala psychiatrycznego (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.43 link active [2] Treść dokumentu skierowania na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.13 link active [1] Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.8 link active [2] Treść dokumentu (bazowy) (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1 link active [1] Szablon bazowy (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.2 link active [1] Szablon bazowy dla P1 (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.6 link retired [1] Dokument recepty spelniający wymagania NFZ związane z refundacją (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.80 link active [2] Treść dokumentu realizacji recepty (1.3.1.1) 2019‑05‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.27 link active [1] Realizacja recepty (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 Zawierać active [7] Opis wyrażenia klinicznego (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 Ograniczanie active [2] Organizacja (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.53 Ograniczanie active [4] Dane autoryzacyjne związane z ubezpieczeniem (1.3.1) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.69 Ograniczanie active [4] Dane autoryzacyjne związane z refundacją leków (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.58 Ograniczanie active [4] Potwierdzenie ubezpieczenia w NFZ (1.3.1) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.59 Ograniczanie active [4] Dokument uprawnień (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.52 (2017‑04‑26)
Przykład
Przykład
<act classCode="ACT" moodCode="EVN">
  <!-- Uprawnienie dodatkowe -->
  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.26"/>  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.61"/>  <id nullFlavor="NA"/>  <code code="PUBLICPOL" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4">
    <qualifier>
      <name code="RLUD" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" displayName="Refundacja leków wynikająca z uprawnień dodatkowych"/>      <value code="IB" displayName="IB" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.1"/>    </qualifier>
  </code>
  <text>
    <reference value="#ACT_2"/>  </text>
  <statusCode code="completed"/>  <performer typeCode="PRF">
    <!-- Dane ubezpieczyciela/płatnika -->
    <assignedEntity>
      <id extension="07" root="2.16.840.1.113883.3.4424.3.1" displayable="true"/>    </assignedEntity>
  </performer>
  <entryRelationship typeCode="REFR">
    <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
      <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.19"/>      <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.53"/>      <id nullFlavor="NA"/>      <code nullFlavor="NA"/>      <entryRelationship typeCode="SUBJ">
        <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="PRMS">
          <id extension="2345678-1" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.99999.2.3"/>          <consumable>
            <manufacturedProduct>
              <manufacturedMaterial nullFlavor="NA"/>            </manufacturedProduct>
          </consumable>
        </substanceAdministration>
      </entryRelationship>
    </act>
  </entryRelationship>
  <reference typeCode="REFR">
    <externalAct classCode="ACT" moodCode="EVN">
      <!-- Informacja o dokumencie potwierdzającym uprawnienie dodatkowe -->
      <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.58"/>      <id extension="123" root="2.16.840.1.113883.3.4424.8.4"/>      <code code="ELG" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" displayName="Eligible"/>    </externalAct>
  </reference>
</act>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:act
(plCdotstry)
@classCode
cs 1 … 1 R
  CONF
@classCode musi mieć wartość "ACT"
@moodCode
cs 1 … 1 R
  CONF
@moodCode musi mieć wartość "EVN"
@negationInd
bl 0 … 1  
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.61']
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.61
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.26']
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.10.20.1.26
hl7:id
II 1 … * (plCdotstry)
@nullFlavor
1 … 1 F NA
hl7:code
CD 1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F PUBLICPOL
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.4 (ActCode)
hl7:qualifier
CR 1 … 1 M (plCdotstry)
hl7:name
CV 1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F RLUD
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1
@displayName
1 … 1 F Refundacja leków wynikająca z uprawnień dodatkowych
hl7:value
CD 1 … 1 M (plCdotstry)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.15 Uprawnienie dodatkowe (DYNAMICZNE)
Dołączony 0 … 1 z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE)
hl7:text
ED 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:reference
TEL 0 … 1 (plCdotstry)
@value
st 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]  
  Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID  
  Schematron report rola red error  
  test ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55'] and hl7:reference  
  Komunikat Nie może istnieć referencja do treści w sekcji postaci binarnej dokumentu  
hl7:statusCode
CS 1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F completed
hl7:performer
1 … 1 (plCdotstry)
@typeCode
1 … 1 F PRF
hl7:assignedEntity
1 … 1 (plCdotstry)
hl7:id
II 1 … * R (plCdotstry)
hl7:representedOrganization
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']]
Wybór 1 … * Elementy do wyboru z:
  • hl7:entryRelationship[hl7:act/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.53'] zawierający szablon2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.53 [4] Dane autoryzacyjne związane z ubezpieczeniem (DYNAMICZNE)
  • hl7:entryRelationship[hl7:act/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.69'] zawierający szablon2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.69 [4] Dane autoryzacyjne związane z refundacją leków (DYNAMICZNE)
hl7:entryRelationship
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.53 [4] Dane autoryzacyjne związane z ubezpieczeniem (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank treeblank gdzie [hl7:act/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.53']
@typeCode
1 … 1 F REFR
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
@inversionInd
bl 0 … 1  
@negationInd
bl 0 … 1  
hl7:sequenceNumber
INT 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:seperatableInd
BL 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:entryRelationship
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.69 [4] Dane autoryzacyjne związane z refundacją leków (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank treeblank gdzie [hl7:act/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.69']
@typeCode
1 … 1 F REFR
@contextConductionInd
bl 0 … 1  
@inversionInd
bl 0 … 1  
@negationInd
bl 0 … 1  
hl7:sequenceNumber
INT 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:seperatableInd
BL 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:reference
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.58 [4] Potwierdzenie ubezpieczenia w NFZ (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:externalAct/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.58']
@typeCode
1 … 1 F REFR
hl7:reference
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.59 [4] Dokument uprawnień (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:externalDocument/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.59']
@typeCode
1 … 1 F REFR