Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Pozycja wydania leku

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.62 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑09‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaDrugDispenseItemEntry Nazwa wyświetlana [4] Pozycja wydania leku
Opis Szablon CDA dla pozycji wydania leku
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.62
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 3, Używa 11 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.70 Ograniczanie active [3] Sekcja wydania leku (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.80 link active [2] Treść dokumentu realizacji recepty (1.3.1.1) 2019‑05‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.27 link active [1] Realizacja recepty (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 Zawierać active [7] Opis wyrażenia klinicznego (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.54 Ograniczanie active [4] Dane leku lub ŚSSPŻ na recepcie (1.3.1) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.70 Ograniczanie active [4] Dane leku recepturowego na recepcie (1.3.1) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.73 Ograniczanie active [4] Dane wyrobu medycznego (1.3.1) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.63 Ograniczanie active [4] Referencja do pozycji recepty (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.64 Ograniczanie active [4] Pozycja zalecenia dawkowania leku (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.79 Ograniczanie active [4] Wydanie zamiennika leku (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.67 Ograniczanie active [4] Rozliczenie wydania leku (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.81 Ograniczanie active [4] Przyjęcie do realizacji leku recepturowego (1.3.1) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.82 Ograniczanie active [4] Przygotowanie leku recepturowego (1.3.1) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.72 Ograniczanie active [4] Zapotrzebowanie na import docelowy leku (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.4 (2016‑01‑08 11:13:04)
Przykład
Przykład
<supply classCode="SPLY" moodCode="EVN">
  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.4"/>  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.3"/>  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.34"/>  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.62"/>  <id extension="1234567" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.99999.5.3"/>  <text>
    <reference value="#SPLY_1"/>  </text>
  <effectiveTime value="20180101"/>  <quantity value="1"/>  <product>
    <manufacturedProduct>
      <manufacturedMaterial>
        <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1"/>        <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.54"/>        <code code="4321" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.6.1" displayName="Enarenal 5mg tabl."/>        <name>Enarenal 5mg tabletki</name>        <lotNumberText>123/456</lotNumberText>        <pharm:expirationTime value="20181201"/>        <pharm:asContent classCode="CONT">
          <pharm:containerPackagedMedicine classCode="CONT" determinerCode="INSTANCE">
            <pharm:code code="5909990014958" codeSystem="1.3.160" codeSystemName="GS1"/>            <pharm:name>Enarenal 5mg (60 tabl.)</pharm:name>            <pharm:formCode code="30066000" codeSystem="0.4.0.127.0.16.1.1.2.1" codeSystemName="EDQM" displayName="Tablet container"/>            <pharm:capacityQuantity value="60"/>          </pharm:containerPackagedMedicine>
        </pharm:asContent>
      </manufacturedMaterial>
    </manufacturedProduct>
  </product>
  <entryRelationship typeCode="REFR">
    <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="INT">
      <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.11"/>      <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.63"/>      <id extension="334455-1" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.99999.2.3"/>      <code code="PREItem" codeSystem="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2"/>      <consumable>
        <manufacturedProduct>
          <manufacturedMaterial nullFlavor="NA"/>        </manufacturedProduct>
      </consumable>
      <reference typeCode="REFR">
        <externalDocument classCode="DOC" moodCode="EVN">
          <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.77"/>          <id extension="0700000000123456654321" root="2.16.840.1.113883.3.4424.8.10.1"/>          <code code="57833-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Prescription for medication Document"/>        </externalDocument>
      </reference>
    </substanceAdministration>
  </entryRelationship>
  <entryRelationship typeCode="COMP">
    <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
      <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.67"/>      <code code="TAKSL" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" displayName="Taksacja leku"/>      <text>
        <reference value="#ACT_1"/>      </text>
      <statusCode code="completed"/>      <entryRelationship typeCode="COMP">
        <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
          <code code="WWL" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" displayName="Wartość wydanego leku"/>          <statusCode code="completed"/>          <value xsi:type="REAL" value="12.00"/>        </observation>
      </entryRelationship>
      <entryRelationship typeCode="COMP">
        <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
          <code code="LIMU" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" displayName="Limit urzędowy"/>          <statusCode code="completed"/>          <value xsi:type="REAL" value="8.40"/>        </observation>
      </entryRelationship>
      <entryRelationship typeCode="COMP">
        <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
          <code code="RLPO" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" displayName="Poziomy odpłatności leków refundowanych"/>          <statusCode code="completed"/>          <value xsi:type="CV" code="100%" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.1"/>        </observation>
      </entryRelationship>
      <entryRelationship typeCode="COMP">
        <observation classCode="OBS" moodCode="INT">
          <code code="KREF" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" displayName="Kwota refundacji"/>          <statusCode code="completed"/>          <value xsi:type="REAL" value="0.00"/>        </observation>
      </entryRelationship>
      <entryRelationship typeCode="COMP">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <code code="ZAPL" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" displayName="Zapłacono"/>          <statusCode code="completed"/>          <value xsi:type="REAL" value="12.00"/>        </observation>
      </entryRelationship>
    </act>
  </entryRelationship>
</supply>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:supply
(plCdotstry)
@classCode
cs 1 … 1 F SPLY
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.62']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.62
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.4']
@root
uid 1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.4
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.3']
@root
uid 1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.3
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.34']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.10.20.1.34
hl7:id
II 1 … 1 R (plCdotstry)
hl7:code
CD 0 … 1 R (plCdotstry)
Dołączony 1 … 1 R z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE)
hl7:text
ED 1 … 1 R (plCdotstry)
hl7:reference
TEL 0 … 1 (plCdotstry)
@value
st 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]  
  Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID  
  Schematron report rola red error  
  test ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55'] and hl7:reference  
  Komunikat Nie może istnieć referencja do treści w sekcji postaci binarnej dokumentu  
hl7:effectiveTime
IVL_TS 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:quantity
1 … 1 R (plCdotstry)
hl7:product
1 … 1 R (plCdotstry)
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
  • hl7:manufacturedProduct/hl7:manufacturedMaterial[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.54'] zawierający szablon2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.54 [4] Dane leku lub ŚSSPŻ na recepcie (DYNAMICZNE)
  • hl7:manufacturedProduct/hl7:manufacturedMaterial[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.70'] zawierający szablon2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.70 [4] Dane leku recepturowego na recepcie (DYNAMICZNE)
  • hl7:manufacturedProduct/hl7:manufacturedMaterial[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.73'] zawierający szablon2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.73 [4] Dane wyrobu medycznego (DYNAMICZNE)
hl7:manufacturedProduct/hl7:manufacturedMaterial
0 … 1 R Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.54 [4] Dane leku lub ŚSSPŻ na recepcie (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.54']
hl7:manufacturedProduct/hl7:manufacturedMaterial
0 … 1 R Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.70 [4] Dane leku recepturowego na recepcie (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.70']
hl7:manufacturedProduct/hl7:manufacturedMaterial
0 … 1 R Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.73 [4] Dane wyrobu medycznego (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank treeblank treeblank gdzie [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.73']
hl7:entryRelationship
1 … 1 R Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.63 [4] Referencja do pozycji recepty (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:substanceAdministration/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.11']
@typeCode
1 … 1 F REFR
hl7:entryRelationship
0 … 1 (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:act/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3']
@typeCode
cs 1 … 1 F SUBJ
@inversionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:act
(plCdotstry)
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3']
@root
uid 1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3
hl7:entryRelationship
0 … 1 (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:act/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3.1']
@typeCode
cs 1 … 1 F SUBJ
@inversionInd
bl 1 … 1 F true
hl7:act
(plCdotstry)
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3.1']
@root
uid 1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3.1
hl7:entryRelationship
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.64 [4] Pozycja zalecenia dawkowania leku (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:act/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.64']
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
hl7:entryRelationship
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.79 [4] Wydanie zamiennika leku (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:act/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.79']
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
hl7:entryRelationship
1 … 1 R Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.67 [4] Rozliczenie wydania leku (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:act/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.67']
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
hl7:entryRelationship
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.81 [4] Przyjęcie do realizacji leku recepturowego (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:act/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.81']
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
hl7:entryRelationship
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.82 [4] Przygotowanie leku recepturowego (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:act/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.82']
@typeCode
cs 1 … 1 F COMP
hl7:reference
0 … * (plCdotstry)
treeblank gdzie [@typeCode='XCRPT']
@typeCode
cs 1 … 1 F XCRPT
hl7:externalDocument
1 … 1 R (plCdotstry)
hl7:id
1 … * M (plCdotstry)
hl7:reference
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.72 [4] Zapotrzebowanie na import docelowy leku (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:externalDocument/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.72']
@typeCode
cs 1 … 1 F REFR
  Schematron report rola red error  
  test /hl7:ClinicalDocument/hl7:code/hl7:translation/hl7:qualifier[hl7:name/@code='TRREC']/hl7:value/@code='I' and not(hl7:reference[hl7:externalDocument/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.72'])  
  Komunikat W przypadku realizacji recepty na import docelowy wymagane jest wskazanie identyfikatora dokumentu zapotrzebowania.  
  Schematron report rola red error  
  test /hl7:ClinicalDocument/hl7:code/hl7:translation/hl7:qualifier[hl7:name/@code='RLEK']/hl7:value/@code='R' and not(hl7:entryRelationship[hl7:act/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.81'] and hl7:entryRelationship[hl7:act/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.82'])  
  Komunikat Dla realizacji recepty na lek recepturowy wymagane jest wskazanie osoby przyjmującej lek recepturowy do realizacji oraz osoby przygotowującej lek recepturowy.