Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Pozycja zalecenia dawkowania leku

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.64 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaDosageInstructionsEntry Nazwa wyświetlana [4] Pozycja zalecenia dawkowania leku
Opis Szablon CDA dla pozycji zalecenia dawkowania leku
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.64
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 4, Używa 0 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.62 Ograniczanie active [4] Pozycja wydania leku (1.3) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.70 link active [3] Sekcja wydania leku (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.80 link active [2] Treść dokumentu realizacji recepty (1.3.1.1) 2019‑05‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.27 link active [1] Realizacja recepty (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Relacje Specialization: szablon 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.50 (2016‑01‑08 11:13:04)
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:substanceAdministration
(plCdotstry)
@moodCode
1 … 1 R
  CONF
@moodCode musi mieć wartość "INT"
lub
@moodCode musi mieć wartość "EVN"
hl7:templateId
II 0 … 1 (plCdotstry)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.64']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.64
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.6']
@root
1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.6
Wybór 1 …  Elementy do wyboru z:
  • hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1']
  • hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.8']
  • hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9']
  • hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.10']
  • hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.11']
hl7:templateId
II 0 … 1 (plCdotstry)
treeblank treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1']
@root
uid 1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1
hl7:templateId
II 0 … 1 (plCdotstry)
treeblank treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.8']
@root
uid 1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.8
hl7:templateId
II 0 … 1 (plCdotstry)
treeblank treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9']
@root
uid 1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9
hl7:templateId
II 0 … 1 (plCdotstry)
treeblank treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.10']
@root
uid 1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.10
hl7:templateId
II 0 … 1 (plCdotstry)
treeblank treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.11']
@root
uid 1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.11
hl7:effectiveTime
IVL_TS 0 … * (plCdotstry)
hl7:effectiveTime
0 … 1 (plCdotstry)
treeblank gdzie [@operator='A']
@operator
1 … 1 F A
hl7:routeCode
CD 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:approachSiteCode
CD 0 … * (plCdotstry)
hl7:originalText
0 … 1 (plCdotstry)
hl7:reference
TEL 1 … 1 R (plCdotstry)
hl7:doseQuantity
IVL_PQ 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:rateQuantity
IVL_PQ 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:consumable
0 … 1 (plCdotstry)
hl7:manufacturedProduct
0 … 1 R (plCdotstry)
hl7:manufacturedMaterial
0 … 1 (plCdotstry)
@nullFlavor
1 … 1 F NA