Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Pozycja porady farmaceuty

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.65 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status retired Retired Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaPharmaceuticalAdviceItemEntry Nazwa wyświetlana [4] Pozycja porady farmaceuty
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.65
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 0, Używa 2 szablonów
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.3 Ograniczanie active [4] Pozycja recepty na lek gotowy lub ŚSSPŻ (1.3.1.2) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.66 Zawierać active [4] Pozycja realizacji recepty (1.3.1.2) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3 (2016‑01‑08 11:13:04)
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:observation
(plCdotstry)
@moodCode
1 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3']
@root
1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3']
@root
1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.3
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.65']
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.10.20.1.65
hl7:id
II 1 … * M (plCdotstry)
hl7:code
CD 1 … 1 M (plCdotstry)
  CONF
@code musi mieć wartość "OK"
@codeSystem musi mieć wartość "1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.1"
lub
@code musi mieć wartość "CHANGE"
@codeSystem musi mieć wartość "1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.1"
lub
@code musi mieć wartość "CANCEL"
@codeSystem musi mieć wartość "1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.1"
lub
@code musi mieć wartość "SUSPEND"
@codeSystem musi mieć wartość "1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.1"
lub
@code musi mieć wartość "REFUSE"
@codeSystem musi mieć wartość "1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.1"
hl7:text
1 … 1 M (plCdotstry)
hl7:reference
1 … 1 M (plCdotstry)
hl7:statusCode
CS 1 … 1 M (plCdotstry)
  CONF
@code musi mieć wartość "active"
lub
@code musi mieć wartość "completed"
hl7:effectiveTime
0 …  (plCdotstry)
@value
1 … 1 R
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
  • element zawarte w szablonie (DYNAMICZNE)
  • hl7:entryRelationship[hl7:substanceAdministration/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2'] zawierający szablon2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.3 [4] Pozycja recepty na lek gotowy lub ŚSSPŻ (DYNAMICZNE)
Dołączony z (DYNAMICZNE)
  Zawierać
alert Błąd: Nie można odnaleźć szablonu "%"
hl7:entryRelationship
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.3 [4] Pozycja recepty na lek gotowy lub ŚSSPŻ (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
treeblank treeblank gdzie [hl7:substanceAdministration/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2']
Wybór 0 … 1 Elementy do wyboru z:
  • hl7:entryRelationship[hl7:supply/hl7:code/@code='DISItem'] zawarte w szablonie2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.66 [4] Pozycja realizacji recepty (DYNAMICZNE)
  • hl7:entryRelationship[hl7:supply/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.4']
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.66 [4] Pozycja realizacji recepty (DYNAMICZNE)
hl7:entryRelationship
0 … 1 (plCdotstry)
treeblank treeblank gdzie [hl7:supply/hl7:code/@code='DISItem']
@typeCode
1 … 1 F REFR
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.66
hl7:supply
(plCdotstry)
@classCode
1 … 1 F SPLY
@moodCode
1 … 1 F EVN
hl7:id
1 … 1 M (plCdotstry)
hl7:code
CD 1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F DISItem
@codeSystem
1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2
hl7:entryRelationship
0 … 1 (plCdotstry)
treeblank treeblank gdzie [hl7:supply/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.4']
@typeCode
1 … 1 F REFR
hl7:supply
(plCdotstry)
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.4']
@root
1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.4
hl7:entryRelationship
0 … * (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:act/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.5']
@typeCode
1 … 1 F REFR
@inversionInd
0 … 1 F false
hl7:act
(plCdotstry)
@classCode
1 … 1 F ACT
@moodCode
1 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.5']
@root
1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.5
hl7:entryRelationship
0 … * (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:substanceAdministration/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.7']
@typeCode
1 … 1 F REFR
@inversionInd
0 … 1 F false
hl7:substanceAdministration
(plCdotstry)
@classCode
1 … 1 F SBADM
@moodCode
1 … 1 F INT
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.7']
@root
1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.7
hl7:entryRelationship
0 … 1 (plCdotstry)
treeblank gdzie [hl7:organizer/hl7:component/hl7:substanceAdministration/hl7:templateId/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2']
@typeCode
1 … 1 F REFR
@inversionInd
0 … 1 F false
hl7:organizer
(plCdotstry)
@classCode
1 … 1 F CLUSTER
@moodCode
1 … 1 F EVN
hl7:statusCode
1 … 1 M (plCdotstry)
@code
1 … 1 F completed
hl7:component
1 …  R Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.3 [4] Pozycja recepty na lek gotowy lub ŚSSPŻ (DYNAMICZNE) (plCdotstry)
hl7:seperatableInd
1 … 1 M (plCdotstry)
@value
1 … 1 F false
hl7:entryRelationship
0 … 1 (plCdotstry)
@typeCode
1 … 1 F REFR
@inversionInd
0 … 1 F false
hl7:substanceAdministration
(plCdotstry)
@classCode
1 … 1 F SBADM
@moodCode
1 … 1 F INT
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank treeblank treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.6']
@root
1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.6
hl7:consumable
1 … 1 R (plCdotstry)
hl7:manufacturedProduct
1 … 1 R (plCdotstry)
hl7:manufacturedMaterial
1 … 1 R (plCdotstry)
@nullFlavor
1 … 1 F NA
hl7:reference
0 … * (plCdotstry)
@typeCode
1 … 1 F XCRPT
hl7:externalDocument
1 … 1 R (plCdotstry)
hl7:id
1 … * M (plCdotstry)