Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Pozycja realizacji recepty

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.66 Data obowiązywania obowiązuje od 2019‑09‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3.1.2
Nazwa plCdaDispenseItem Nazwa wyświetlana [4] Pozycja realizacji recepty
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.66
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablon 1, Używa 0 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.65 Zawierać retired [4] Pozycja porady farmaceuty (1.3) 2018‑06‑30
Relacje Specialization: szablon 1.3.6.1.4.1.12559.11.22.1.52 (2016‑01‑08 11:13:04)
Przykład
Przykład
<entryRelationship typeCode="REFR">
  <supply classCode="SPLY" moodCode="EVN">
    <id extension="1234567" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.99999.5.1"/>    <code code="DISItem" codeSystem="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2"/>  </supply>
</entryRelationship>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:entryRelationship
0 … 1 (plCdotstem)
gdzie [hl7:supply/hl7:code/@code='DISItem']
@typeCode
1 … 1 F REFR
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstem)
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.66
hl7:supply
(plCdotstem)
@classCode
1 … 1 F SPLY
@moodCode
1 … 1 F EVN
hl7:id
1 … 1 M (plCdotstem)
hl7:code
CD 1 … 1 M (plCdotstem)
@code
CONF 1 … 1 F DISItem
@codeSystem
1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2