Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Przedmiot zlecenia na wyroby medyczne

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.7 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaMedicalEquipmentSupplyEntry Nazwa wyświetlana [4] Przedmiot zlecenia na wyroby medyczne
Opis Szablon CDA dla przedmiotu zlecenia na wyroby medyczne
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.7
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 4, Używa 1 szablon
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.58 Zawierać active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.30 link active [2] Treść dokumentu zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.5 link active [1] Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.8 Zawierać active [3] Sekcja zlecenia wydania wyrobu medycznego (1.3) 2018‑06‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 Zawierać active [7] Opis wyrażenia klinicznego (1.3) DYNAMICZNE
Przykład
Przykład
<entry>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.7"/>  <supply classCode="SPLY" moodCode="RQO">
    <text>
      <reference value="#SPLY_1"/>    </text>
    <quantity value="1"/>    <product>
      <manufacturedProduct>
        <manufacturedMaterial>
          <code code="9170.06" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.43" displayName="Gorset lędźwiowo - krzyżowy wg Williamsa"/>        </manufacturedMaterial>
      </manufacturedProduct>
    </product>
  </supply>
</entry>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:entry
0 … 1 (plCdotstry)
@typeCode
cs 0 … 1  
hl7:templateId
1 … 1 M (plCdotstry)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.7
hl7:supply
1 … 1 M (plCdotstry)
@classCode
cs 1 … 1 F SPLY
@moodCode
cs 1 … 1 F RQO
hl7:id
II 0 … * (plCdotstry)
Dołączony 0 … 1 z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE)
hl7:text
ED 0 … 1 (plCdotstry)
hl7:reference
TEL 0 … 1 (plCdotstry)
@value
st 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]  
  Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID  
  Schematron report rola red error  
  test ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55'] and hl7:reference  
  Komunikat Nie może istnieć referencja do treści w sekcji postaci binarnej dokumentu  
hl7:effectiveTime
IVL_TS 0 … 1 (plCdotstry)
@xsi:type
st 1 … 1 F IVL_TS
hl7:low
IVXB_TS 1 … 1 M (plCdotstry)
  Schematron assert rola red error  
  test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-01') castable as xs:date  
  Komunikat Pierwsze 6 cyfr daty powinno być w formacie YYYYMM  
hl7:high
IVXB_TS 1 … 1 (plCdotstry)
  Schematron assert rola red error  
  test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-01') castable as xs:date  
  Komunikat Pierwsze 6 cyfr daty powinno być w formacie YYYYMM  
  Schematron report rola red error  
  test (number(hl7:high/@value)-number(hl7:low/@value))>2  
  Komunikat Zlecenie na zaopatrzenie można wystawić maksymalnie na trzy mięsiące  
hl7:quantity
PQ 1 … 1 M (plCdotstry)
@value
real 1 … 1 R
@unit
0 NP NP/nie występuje
hl7:product
1 … 1 M (plCdotstry)
@typeCode
0 … 1 F PRD
hl7:manufacturedProduct
1 … 1 M (plCdotstry)
@classCode
0 … 1 F MANU
hl7:id
II 0 … * (plCdotstry)
hl7:manufacturedMaterial
1 … 1 M (plCdotstry)
@classCode
0 … 1 F MMAT
@determinerCode
0 … 1 F KIND
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotstry)
@code
cs 1 … 1 R
@displayName
st 1 … 1 R
@codeSystem
CONF 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.43