Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Dane leku recepturowego na recepcie

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.70 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑09‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3.1
Nazwa plCdaMagistralFormula Nazwa wyświetlana [4] Dane leku recepturowego na recepcie
Opis Szablon CDA dla danych leku recepturowego na recepcie
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.70
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 10, Używa 1 szablon
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.48 Ograniczanie active [4] Pozycja recepty na lek recepturowy (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.4 link active [3] Sekcja zalecenia leku (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.25 link active [2] Treść dokumentu recepty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.26 link active [1] Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3 link active [1] Recepta (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.7 link active [1] Recepta farmaceutyczna (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.62 Ograniczanie active [4] Pozycja wydania leku (1.3) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.70 link active [3] Sekcja wydania leku (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.80 link active [2] Treść dokumentu realizacji recepty (1.3.1.1) 2019‑05‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.27 link active [1] Realizacja recepty (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.71 Zawierać active [4] Dane składnika leku recepturowego na recepcie (1.3.1) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1 (2016‑01‑08 13:04:49)
Przykład
Przykład
<manufacturedMaterial>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.70"/>  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1"/>  <code nullFlavor="NA"/>  <name>Maść pośladkowa</name>  <pharm:formCode code="TOPOINT" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1127" displayName="Topical Ointment"/>  <pharm:ingredient classCode="ACTI">
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.71"/>    <pharm:ingredient classCode="MMAT" determinerCode="KIND">
      <pharm:code code="23432" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.6.3" displayName="Wazelina biała"/>      <pharm:name>Vaselinum album</pharm:name>    </pharm:ingredient>
  </pharm:ingredient>
  <pharm:ingredient classCode="ACTI">
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.71"/>    <pharm:ingredient classCode="MMAT" determinerCode="KIND">
      <pharm:code code="34543" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.6.3" displayName="Lanolina"/>      <pharm:name>Lanolinum</pharm:name>    </pharm:ingredient>
  </pharm:ingredient>
  <pharm:ingredient classCode="ACTI">
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.71"/>    <pharm:ingredient classCode="MMAT" determinerCode="KIND">
      <pharm:code code="45654" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.6.3" displayName="Parafina ciekła"/>      <pharm:name>Paraffinum liquidum</pharm:name>    </pharm:ingredient>
  </pharm:ingredient>
  <pharm:ingredient classCode="ACTI">
    <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.71"/>    <pharm:ingredient classCode="MMAT" determinerCode="KIND">
      <pharm:code code="56765" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.6.3" displayName="Woda do receptury aptecznej FP"/>      <pharm:name>Aqua</pharm:name>    </pharm:ingredient>
  </pharm:ingredient>
</manufacturedMaterial>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:manufacturedMaterial
(plCdotsula)
@classCode
cs 0 … 1 F MMAT
@determinerCode
cs 0 … 1 F KIND
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsula)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.70']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.70
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsula)
treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1']
@root
uid 1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1
hl7:code
CE 1 … 1 R (plCdotsula)
@nullFlavor
cs 1 … 1 F NA
hl7:name
EN 1 … 1 R (plCdotsula)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F NA
hl7:lotNumberText
ST 0 … 1 (plCdotsula)
pharm:formCode
CE 0 … * (plCdotsula)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.81 Postać dawki leku (DYNAMICZNE)
pharm:expirationTime
TS 0 … * (plCdotsula)
@value
1 … 1 R
pharm:asContent
0 … * (plCdotsula)
@classCode
cs 1 … 1 F CONT
pharm:containerPackagedMedicine
1 … * R (plCdotsula)
@classCode
cs 1 … 1 F CONT
@determinerCode
cs 1 … 1 F INSTANCE
pharm:code
CE 0 … * (plCdotsula)
@codeSystem
CONF 0 … 1 F 1.3.160
@codeSystemName
0 … 1 F GS1
pharm:name
EN 0 … * (plCdotsula)
pharm:formCode
CE 0 … 1 (plCdotsula)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.82 Postać opakowania leku (DYNAMICZNE)
  Schematron assert rola red error  
  test not(pharm:asSuperContent) or pharm:formCode  
  Komunikat Element pharm:formCode MUSI występować jeżeli podany jest pharm:asSuperContent.  
pharm:capacityQuantity
PQ 1 … 1 M (plCdotsula)
@unit
cs 0 … 1  
@value
1 … 1 R
pharm:asSuperContent
0 … * (plCdotsula)
pharm:containerPackagedMedicine
1 … * R (plCdotsula)
@classCode
cs 1 … 1 F CONT
@determinerCode
cs 1 … 1 F INSTANCE
pharm:capacityQuantity
PQ 1 … 1 M (plCdotsula)
@unit
cs 0 … 1  
@value
1 … 1 R
pharm:asSpecializedKind
0 … * R (plCdotsula)
@classCode
cs 1 … 1 F GRIC
pharm:generalizedMedicineClass
0 … * (plCdotsula)
@classCode
cs 1 … 1 F MMAT
pharm:code
1 … 1 R (plCdotsula)
pharm:name
0 … * (plCdotsula)
Dołączony 0 … * z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.71 [4] Dane składnika leku recepturowego na recepcie (DYNAMICZNE)
@classCode
cs 1 … 1 F ACTI
hl7:templateId
II 0 … * M

notice Ostrzeżenie: Jeśli isMandatory = true, minimumMultiplicity musi być większe od 0.

(plCdotsula)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.71
pharm:quantity
RTO_PQ_PQ 0 … * (plCdotsula)
pharm:ingredient
0 … * R (plCdotsula)
@determinerCode
cs 1 … 1 F KIND
@classCode
cs 1 … 1 F MMAT
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
  • pharm:code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.4424.6.3']
  • pharm:code[@codeSystem='1.3.160']
  • pharm:code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.73.5']
pharm:code
CE (wymagany) 0 … 1 R (plCdotsula)
treeblank treeblank treeblank gdzie [@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.4424.6.3']
@codeSystem
CONF 0 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.6.3
  Przykład <pharm:code code="23432" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.6.3" displayName="Parafina ciekła"/>
pharm:code
CE (wymagany) 0 … 1 R (plCdotsula)
treeblank treeblank treeblank gdzie [@codeSystem='1.3.160']
@codeSystem
CONF 0 … 1 F 1.3.160
pharm:code
CE 0 … 1 R (plCdotsula)
treeblank treeblank treeblank gdzie [@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.73.5']
@codeSystem
CONF 0 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.73.5
@codeSystemName
0 … 1 F whoATCLevel5
  Przykład <pharm:code code="B01AC06" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.73.5" displayName="Acidum acetylsalicylicum"/>
pharm:name
TN 1 … 1 R (plCdotsula)