Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Dane składnika leku recepturowego na recepcie

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.71 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑09‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3.1
Nazwa plCdaMagistralFormulaIngredient Nazwa wyświetlana [4] Dane składnika leku recepturowego na recepcie
Opis Szablon CDA dla danych składnika leku recepturowego na recepcie
Kontekst Węzły równoległe elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.71
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 11, Używa 0 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.70 Zawierać active [4] Dane leku recepturowego na recepcie (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.48 link active [4] Pozycja recepty na lek recepturowy (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.4 link active [3] Sekcja zalecenia leku (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.25 link active [2] Treść dokumentu recepty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.26 link active [1] Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3 link active [1] Recepta (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.7 link active [1] Recepta farmaceutyczna (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.62 link active [4] Pozycja wydania leku (1.3) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.70 link active [3] Sekcja wydania leku (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.80 link active [2] Treść dokumentu realizacji recepty (1.3.1.1) 2019‑05‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.27 link active [1] Realizacja recepty (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Przykład
Przykład
<templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.71"/><pharm:quantity>
  <numerator xsi:type="PQ" value="25" unit="g"/>  <denominator xsi:type="PQ" value="1"/></pharm:quantity>
<pharm:ingredient classCode="MMAT" determinerCode="KIND">
  <pharm:code code="34543" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.6.3" displayName="Lanolina"/>  <pharm:name>Lanolinum</pharm:name></pharm:ingredient>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
@classCode
cs 1 … 1 F ACTI
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsent)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.71
pharm:quantity
RTO_PQ_PQ 0 … 1 (plCdotsent)
pharm:ingredient
1 … 1 R (plCdotsent)
@determinerCode
cs 1 … 1 F KIND
@classCode
cs 1 … 1 F MMAT
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
  • pharm:code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.4424.6.3']
  • pharm:code[@codeSystem='1.3.160']
  • pharm:code[@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.73.5']
pharm:code
CE (wymagany) 0 … 1 R (plCdotsent)
treeblank treeblank gdzie [@codeSystem='2.16.840.1.113883.3.4424.6.3']
@codeSystem
CONF 0 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.6.3
  Przykład <pharm:code code="23432" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.6.3" displayName="Parafina ciekła"/>
pharm:code
CE (wymagany) 0 … 1 R (plCdotsent)
treeblank treeblank gdzie [@codeSystem='1.3.160']
@codeSystem
CONF 0 … 1 F 1.3.160
pharm:code
CE 0 … 1 R (plCdotsent)
treeblank treeblank gdzie [@codeSystem='2.16.840.1.113883.6.73.5']
@codeSystem
CONF 0 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.73.5
@codeSystemName
0 … 1 F whoATCLevel5
  Przykład <pharm:code code="B01AC06" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.73.5" displayName="Acidum acetylsalicylicum"/>
pharm:name
TN 1 … 1 R (plCdotsent)