Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Zapotrzebowanie na import docelowy leku

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.72 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaImportedDrugRequest Nazwa wyświetlana [4] Zapotrzebowanie na import docelowy leku
Opis Szablon CDA danych dokumentu zapotrzebowania na import docelowy leku
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.72
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 4, Używa 0 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.62 Ograniczanie active [4] Pozycja wydania leku (1.3) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.70 link active [3] Sekcja wydania leku (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.80 link active [2] Treść dokumentu realizacji recepty (1.3.1.1) 2019‑05‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.27 link active [1] Realizacja recepty (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Przykład
Przykład
<externalDocument>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.72"/>  <id extension="12342/2017" root="2.16.840.1.113883.3.4424.8.11"/></externalDocument>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:externalDocument
1 … 1 M (plCdotsest)
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsest)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.72
hl7:id
1 … 1 M (plCdotsest)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.11
@extension
st 1 … 1 R