Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Dane wyrobu medycznego

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.73 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑09‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3.1
Nazwa plCdaMedicalProduct Nazwa wyświetlana [4] Dane wyrobu medycznego
Opis Szablon CDA dla danych wyrobu medycznyego w dokumencie recepty
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.73
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 10, Używa 0 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.28 Ograniczanie active [4] Pozycja recepty na wyrób medyczny (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.4 link active [3] Sekcja zalecenia leku (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.25 link active [2] Treść dokumentu recepty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.26 link active [1] Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3 link active [1] Recepta (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.7 link active [1] Recepta farmaceutyczna (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.62 Ograniczanie active [4] Pozycja wydania leku (1.3) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.70 link active [3] Sekcja wydania leku (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.80 link active [2] Treść dokumentu realizacji recepty (1.3.1.1) 2019‑05‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.27 link active [1] Realizacja recepty (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Relacje Specialization: szablon 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1 (2016‑01‑08 13:04:49)
Przykład
Przykład
<manufacturedMaterial>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.73"/>  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1"/>  <code code="4015630056316" codeSystem="1.3.160" codeSystemName="GS1"/>  <name>Paski testowe Accu Chek Active 50 szt.</name></manufacturedMaterial>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:manufacturedMaterial
(plCdotsuct)
@classCode
cs 0 … 1 F MMAT
@determinerCode
cs 0 … 1 F KIND
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsuct)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.73']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.73
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsuct)
treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1']
@root
uid 1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotsuct)
@codeSystem
CONF 1 … 1 F 1.3.160
@codeSystemName
1 … 1 F GS1
hl7:originalText
ED 0 … 1 (plCdotsuct)
hl7:reference
TEL 1 … 1 R (plCdotsuct)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F NA
hl7:name
EN 1 … 1 R (plCdotsuct)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F NA
hl7:lotNumberText
ST 0 … 1 (plCdotsuct)
pharm:formCode
CE 0 … * (plCdotsuct)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.81 Postać dawki leku (DYNAMICZNE)
pharm:expirationTime
TS 0 … * (plCdotsuct)
@value
1 … 1 R
pharm:asContent
0 … * (plCdotsuct)
@classCode
cs 1 … 1 F CONT
pharm:containerPackagedMedicine
1 … * R (plCdotsuct)
@classCode
cs 1 … 1 F CONT
@determinerCode
cs 1 … 1 F INSTANCE
pharm:code
CE 0 … * (plCdotsuct)
@codeSystem
CONF 0 … 1 F 1.3.160
@codeSystemName
0 … 1 F GS1
pharm:name
EN 0 … * (plCdotsuct)
pharm:formCode
CE 0 … 1 (plCdotsuct)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.82 Postać opakowania leku (DYNAMICZNE)
  Schematron assert rola red error  
  test not(pharm:asSuperContent) or pharm:formCode  
  Komunikat Element pharm:formCode MUSI występować jeżeli podany jest pharm:asSuperContent.  
pharm:capacityQuantity
PQ 1 … 1 M (plCdotsuct)
@unit
cs 0 … 1  
@value
1 … 1 R
pharm:asSuperContent
0 … * (plCdotsuct)
pharm:containerPackagedMedicine
1 … * R (plCdotsuct)
@classCode
cs 1 … 1 F CONT
@determinerCode
cs 1 … 1 F INSTANCE
pharm:capacityQuantity
PQ 1 … 1 M (plCdotsuct)
@unit
cs 0 … 1  
@value
1 … 1 R
pharm:asSpecializedKind
0 … * R (plCdotsuct)
@classCode
cs 1 … 1 F GRIC
pharm:generalizedMedicineClass
0 … * (plCdotsuct)
@classCode
cs 1 … 1 F MMAT
pharm:code
1 … 1 R (plCdotsuct)
pharm:name
0 … * (plCdotsuct)
pharm:ingredient
0 … * (plCdotsuct)
@classCode
cs 1 … 1 F ACTI
pharm:quantity
0 … 1 (plCdotsuct)
pharm:numerator
0 … 1 (plCdotsuct)
pharm:denominator
0 … 1 (plCdotsuct)
pharm:ingredient
0 … * (plCdotsuct)
@classCode
cs 1 … 1 F MMAT
@determinerCode
cs 1 … 1 F KIND
pharm:code
0 … 1 (plCdotsuct)
pharm:name
1 … 1 R (plCdotsuct)