Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Informacje o przyjmowaniu leku dla pacjenta

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.74 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaDrugPrescriptionPatientMedicationInstructions Nazwa wyświetlana [4] Informacje o przyjmowaniu leku dla pacjenta
Opis Szablon CDA dla informacji o przyjmowaniu leku dla pacjenta w dokumencie recepty
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.74
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 8, Używa 1 szablon
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.3 Ograniczanie active [4] Pozycja recepty na lek gotowy lub ŚSSPŻ (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.4 link active [3] Sekcja zalecenia leku (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.25 link active [2] Treść dokumentu recepty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.26 link active [1] Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3 link active [1] Recepta (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.7 link active [1] Recepta farmaceutyczna (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.65 link retired [4] Pozycja porady farmaceuty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.48 Ograniczanie active [4] Pozycja recepty na lek recepturowy (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 Zawierać active [7] Opis wyrażenia klinicznego (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3 (2013‑12‑20)
Przykład
Przykład
<act classCode="ACT" moodCode="INT">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.74"/>  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3"/>  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.49"/>  <code code="PINSTRUCT" codeSystem="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.2" codeSystemName="IHEActCode"/>  <text>
    <reference value="#TEXT1"/>  </text>
  <statusCode code="completed"/></act>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:act
(plCdotsons)
@classCode
cs 1 … 1 F ACT
@moodCode
cs 1 … 1 F INT
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsons)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.74']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.74
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsons)
treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3']
@root
uid 1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsons)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.49']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.10.20.1.49
hl7:code
CD 1 … 1 M (plCdotsons)
@code
CONF 1 … 1 F PINSTRUCT
@codeSystem
1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.2
@codeSystemName
1 … 1 F IHEActCode
Dołączony 1 … 1 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE)
hl7:text
ED 1 … 1 M (plCdotsons)
hl7:reference
TEL 0 … 1 (plCdotsons)
@value
st 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]  
  Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID  
  Schematron report rola red error  
  test ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55'] and hl7:reference  
  Komunikat Nie może istnieć referencja do treści w sekcji postaci binarnej dokumentu  
hl7:statusCode
CS 1 … 1 M (plCdotsons)
@code
CONF 1 … 1 F completed