Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Referencja do listy zaleconych leków

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.76 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaMedicalTreatmentPlanReference Nazwa wyświetlana [4] Referencja do listy zaleconych leków
Opis Szablon CDA dla referencji do listy zaleconych leków
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.76
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 8, Używa 1 szablon
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.3 Ograniczanie active [4] Pozycja recepty na lek gotowy lub ŚSSPŻ (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.4 link active [3] Sekcja zalecenia leku (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.25 link active [2] Treść dokumentu recepty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.26 link active [1] Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3 link active [1] Recepta (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.7 link active [1] Recepta farmaceutyczna (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.65 link retired [4] Pozycja porady farmaceuty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.48 Ograniczanie active [4] Pozycja recepty na lek recepturowy (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4 Ograniczanie active [2] Autor dokumentu (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
Przykład
Przykład
<substanceAdministration>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.76"/>  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.10"/>  <id extension="aa3434-1" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.99999.2.3"/>  <code code="MTPItem" codeSystem="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2" codeSystemName="IHE Pharmacy Item Type List"/>  <consulmable>
    <manufacturedProduct>
      <manufacturedMaterial nullFlavor="NA"/>    </manufacturedProduct>
  </consulmable>
</substanceAdministration>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:substanceAdministration
0 … 1 R (plCdotsnce)
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsnce)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.76']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.76
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsnce)
treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.10​'] [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.10​']
@root
uid 1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.10​
hl7:id
II 1 … * M (plCdotsnce)
hl7:code
CD 1 … 1 M (plCdotsnce)
@code
CONF 1 … 1 F MTPItem
@codeSystem
1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2
@codeSystemName
1 … 1 F IHE Pharmacy Item Type List
hl7:consumable
0 … 1 (plCdotsnce)
hl7:manufacturedProduct
0 … 1 R (plCdotsnce)
hl7:manufacturedMaterial
0 … 1 (plCdotsnce)
@nullFlavor
1 … 1 F NA
hl7:author
0 … * Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4 [2] Autor dokumentu (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotsnce)
treeblank gdzie [hl7:author [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4']]]