Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Referencja do dokumentu recepty

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.77 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaDrugPrescriptionExternalDocument Nazwa wyświetlana [4] Referencja do dokumentu recepty
Opis Szablon CDA dla referencji do zewnętrznego dokumentu recepty
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.77
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 5, Używa 1 szablon
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.63 Ograniczanie active [4] Referencja do pozycji recepty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.62 link active [4] Pozycja wydania leku (1.3) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.70 link active [3] Sekcja wydania leku (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.80 link active [2] Treść dokumentu realizacji recepty (1.3.1.1) 2019‑05‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.27 link active [1] Realizacja recepty (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 Zawierać active [7] Opis wyrażenia klinicznego (1.3) DYNAMICZNE
Przykład
Przykład
<externalDocument classCode="DOC" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.77"/>  <id extension="0700000000123456654321" root="2.16.840.1.113883.3.4424.8.10.1"/>  <code code="57833-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Prescription for medication Document"/></externalDocument>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:externalDocument
1 … 1 M (plCdotsent)
@classCode
0 … 1 F DOC
@moodCode
0 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotsent)
@root
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.77
hl7:id
II 1 … * M (plCdotsent)
hl7:code
CD 1 … 1 M (plCdotsent)
@code
CONF 1 … 1 F 57833-6
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)
@codeSystemName
1 … 1 F LOINC
@displayName
1 … 1 F Prescription for medication Document
Dołączony 0 … 1 z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE)
hl7:text
ED 0 … 1 (plCdotsent)
hl7:reference
TEL 0 … 1 (plCdotsent)
@value
st 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]  
  Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID  
  Schematron report rola red error  
  test ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55'] and hl7:reference  
  Komunikat Nie może istnieć referencja do treści w sekcji postaci binarnej dokumentu  
hl7:setId
II 0 … 1 (plCdotsent)
hl7:versionNumber
INT 0 … 1 (plCdotsent)