Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Autor pozycji recepty

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.78 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaDrugPrescriptionBodyAuthor Nazwa wyświetlana [4] Autor pozycji recepty
Kontekst Węzły równoległe elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.78
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 5, Używa 2 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.63 Ograniczanie active [4] Referencja do pozycji recepty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.62 link active [4] Pozycja wydania leku (1.3) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.70 link active [3] Sekcja wydania leku (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.80 link active [2] Treść dokumentu realizacji recepty (1.3.1.1) 2019‑05‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.27 link active [1] Realizacja recepty (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 Zawierać active [7] Adres (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 Ograniczanie active [2] Osoba (bazowy) (1.3) DYNAMICZNE
Przykład
Przykład
<author>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.78"/>  <time value="20150227"/>  <assignedAuthor>
    <id extension="7724513" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2" displayable="true"/>    <representedOrganization>
      <id extension="123456789" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.2.1" displayable="true"/>    </representedOrganization>
  </assignedAuthor>
</author>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
@typeCode
0 … 1 F AUT
@contextControlCode
0 … 1 F OP
hl7:templateId
1 … 1 M (plCdotshor)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.78
hl7:functionCode
CE 0 … 1 (plCdotshor)
  CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.1.11.10267 ParticipationFunction (DYNAMICZNE)
hl7:time
TS 1 … 1 R (plCdotshor)
hl7:assignedAuthor
1 … 1 (plCdotshor)
@classCode
0 … 1 F ASSIGNED
Wybór 1 … 1 Elementy do wyboru z:
  • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.1']
  • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2']
  • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.3']
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotshor)
treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.1']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.1
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotshor)
treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2
@extension
st 1 … 1 R
hl7:id
II 0 … 1 (plCdotshor)
treeblank treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.3']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.3
@extension
st 1 … 1 R
hl7:code
CE 0 … 1 (plCdotshor)
@codeSystem
CONF 0 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.111
Dołączony 0 … * z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:addr
0 … * (plCdotshor)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 … 1 (plCdotshor)
hl7:postalCode
0 … 1 (plCdotshor)
@xsi:type
0 … 1 F extPL:adxp
@postCity
st 0 … 1  
hl7:city
ADXP 0 … 1 (plCdotshor)
hl7:streetName
ADXP 0 … 1 (plCdotshor)
hl7:houseNumber
ADXP 0 … 1 (plCdotshor)
hl7:unitID
ADXP 0 … 1 (plCdotshor)
hl7:unitType
ADXP 0 … 1 (plCdotshor)
hl7:censusTract
ADXP 0 … 1 (plCdotshor)
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.  
  Schematron report rola red error  
  test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)  
  Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.  
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')  
  Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".  
  Schematron report rola red error  
  test @nullFlavor and count(./*) > 1  
  Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.  
hl7:telecom
TEL 0 … * (plCdotshor)
hl7:assignedPerson
0 … 1 Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE) (plCdotshor)
treeblank gdzie [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']]
hl7:representedOrganization
0 … 1 (plCdotshor)
hl7:id
II 1 … 1 M (plCdotshor)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.2.2.1
@extension
st 1 … 1 R
  Schematron report rola red error  
  test //hl7:act[hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.67']]/ hl7:entryRelationship/hl7:observation[hl7:code[@code='RLPO']]/hl7:value/@code!='100%' and not(/hl7:ClinicalDocument[hl7:code[hl7:translation[hl7:qualifier[hl7:name/@code='RRECP']/hl7:value/@code=('PA','PF')]]]) and not(hl7:representedOrganization)  
  Komunikat Jeżeli realizacja dotyczy recepty refundowanej i nie jest to recepta pro auctore lub pro familiae to wymagane jest podanie REGONU instytucji wystawiającej receptę.