Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Wydanie zamiennika leku

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.79 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaDrugDispenseSupplySubstitutionEntry Nazwa wyświetlana [4] Wydanie zamiennika leku
Opis Szablon CDA dla wydania zamiennika leku
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.79
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 4, Używa 1 szablon
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.62 Ograniczanie active [4] Pozycja wydania leku (1.3) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.70 link active [3] Sekcja wydania leku (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.80 link active [2] Treść dokumentu realizacji recepty (1.3.1.1) 2019‑05‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.27 link active [1] Realizacja recepty (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 Zawierać active [7] Opis wyrażenia klinicznego (1.3) DYNAMICZNE
Relacje Specialization: szablon 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.9.2 (2017‑10‑11)
Przykład
Przykład
<act classCode="ACT" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.79"/>  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.9.2"/>  <code code="E" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1070" codeSystemName="HL7 Substance Admin Substitution" displayName="equivalent"/>  <text>
    <reference value="#ACT_1"/>  </text>
  <statusCode code="completed"/></act>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:act
(plCdotstry)
@classCode
cs 1 … 1 F ACT
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.79']
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.79
hl7:templateId
II 1 … 1 M (plCdotstry)
treeblank gdzie [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.9.2']
@root
uid 1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.9.2
hl7:code
CE 1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F E
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.1070
@codeSystemName
1 … 1 F HL7 Substance Admin Substitution
@displayName
1 … 1 F equivalent
Dołączony 1 … 1 M z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE)
hl7:text
ED 1 … 1 M (plCdotstry)
hl7:reference
TEL 0 … 1 (plCdotstry)
@value
st 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]  
  Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID  
  Schematron report rola red error  
  test ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55'] and hl7:reference  
  Komunikat Nie może istnieć referencja do treści w sekcji postaci binarnej dokumentu  
hl7:statusCode
CS 1 … 1 M (plCdotstry)
@code
CONF 1 … 1 F completed