Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [4] Potwierdzenie całkowitej dawki substancji czynnej

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.80 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑09‑30

Istnieją wersje szablonów o identyfikatorze:
  • plCdaActiveSubstanceTotalDoseConfirmation z dnia 2019‑09‑30
  • plCdaActiveSubstanceTotalDoseConfirmation z dnia 2018‑09‑30
Status retired Retired Etykieta wersji 1.3.1
Nazwa plCdaActiveSubstanceTotalDoseConfirmation Nazwa wyświetlana [4] Potwierdzenie całkowitej dawki substancji czynnej
Opis Szablon CDA dla potwierdzenia całkowitej dawki substancji czynnej
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.80
Typ CDA Entry Level Template
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 9, Używa 1 szablon
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.55 Ograniczanie active [4] Wydanie leku (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.3 link active [4] Pozycja recepty na lek gotowy lub ŚSSPŻ (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.4 link active [3] Sekcja zalecenia leku (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.25 link active [2] Treść dokumentu recepty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.26 link active [1] Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3 link active [1] Recepta (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.7 link active [1] Recepta farmaceutyczna (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.65 link retired [4] Pozycja porady farmaceuty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.48 link active [4] Pozycja recepty na lek recepturowy (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Używa jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 Zawierać active [7] Opis wyrażenia klinicznego (1.3) DYNAMICZNE
Przykład
Przykład
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.80"/>  <code code="CDSC" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.14"/>  <text>
    <reference value="#OBS_1"/>  </text>
  <statusCode code="completed"/>  <value xsi:type="PQ" value="200" unit="mg"/></observation>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:observation
1 … 1 M (plCdotsion)
@classCode
0 … 1 F OBS
@moodCode
cs 0 … 1 F EVN
hl7:templateId
1 … 1 M (plCdotsion)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.80
hl7:code
CD 1 … 1 M (plCdotsion)
@code
CONF 1 … 1 F CDSC
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.14
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE)
hl7:text
ED 0 … 1 (plCdotsion)
hl7:reference
TEL 0 … 1 (plCdotsion)
@value
st 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]  
  Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID  
  Schematron report rola red error  
  test ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55'] and hl7:reference  
  Komunikat Nie może istnieć referencja do treści w sekcji postaci binarnej dokumentu  
hl7:statusCode
CS 1 … 1 M (plCdotsion)
@code
CONF 1 … 1 F completed
hl7:value
PQ 1 … 1 R (plCdotsion)