Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [7] Opis wyrażenia klinicznego

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaClinicalStatementText Nazwa wyświetlana [7] Opis wyrażenia klinicznego
Opis Wzorzec CDA dla opisu wyrażenia klinicznego
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3
Typ HL7 V2/V3 Datatype Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 148, Używa 0 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.1 Zawierać active [4] Rozpoznanie główne (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1 link active [3] Sekcja rozpoznań (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.22 link retired [2] Treść dokumentu dla P1 (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.28 link active [2] Treść dokumentu skierowania (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.4 link active [1] Skierowanie (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.35 link active [2] Treść dokumentu skierowania do uzdrowiska (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.9 link active [1] Skierowanie do uzdrowiska (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.37 link active [2] Treść dokumentu skierowania do zakładu opiekuńczego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.10 link active [1] Skierowanie do zakładu opiekuńczego (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.39 link active [2] Treść dokumentu skierowania na pielęgniarską opiekę długoterminową (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.11 link active [1] Skierowanie na pielęgniarską opiekę długoterminową (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.56 link active [2] Treść konsultacji internistycznej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.15 link active [1] Konsultacja lekarska (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.60 link active [2] Treść karty informacyjnej leczenia szpitalnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.18 link active [1] Karta informacyjna leczenia szpitalnego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.67 link active [2] Treść karty odmowy przyjęcia do szpitala (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.19 link active [1] Karta odmowy przyjęcia do szpitala (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.87 link active [2] Treść dokumentu informacji dla lekarza kierującego/POZ (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.28 link active [1] Informacja dla lekarza kierującego/POZ (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.58 link active [2] Treść opisu badania diagnostycznego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.16 link active [1] Opis badania diagnostycznego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.71 link active [2] Treść karty wywiadu pielęgniarskiego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.22 link active [1] Karta wywiadu pielęgniarskiego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.72 link active [2] Treść karty pielęgniarskiej oceny stanu pacjenta (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.23 link active [1] Karta oceny stanu pacjenta (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.73 link active [2] Treść zaleceń pielęgniarskich przy wypisie ze szpitala (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.24 link active [1] Zalecenia pielęgniarskie przy wypisie ze szpitala (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.74 link active [2] Treść raportu pielęgniarskiego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.25 link active [1] Raport pielęgniarski (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.77 link active [2] Treść dokumentu dla recepty na import docelowy (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.8 link active [1] Recepta na import docelowy (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.8 link active [2] Treść dokumentu (bazowy) (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1 link active [1] Szablon bazowy (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.2 link active [1] Szablon bazowy dla P1 (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.6 link retired [1] Dokument recepty spelniający wymagania NFZ związane z refundacją (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.57 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.58 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.30 link active [2] Treść dokumentu zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.5 link active [1] Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.59 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania do uzdrowiska (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.60 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania do zakładu opiekuńczego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.61 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania na opiekę długoterminową (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.62 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania do szpitala psychiatrycznego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.41 link active [2] Treść dokumentu skierowania do szpitala psychiatrycznego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.12 link active [1] Skierowanie do szpitala psychiatrycznego (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.63 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania z powodu podejrzenia choroba zawodowej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.43 link active [2] Treść dokumentu skierowania na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.13 link active [1] Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.64 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu konsultacji lekarskiej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.65 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu sprawozdania z badania laboratoryjnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.59 link active [2] Treść wyniku badania laboratoryjnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.17 link active [1] Sprawozdanie z badania laboratoryjnego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.66 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu karty informacyjnej leczenia szpitalnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.67 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu opisu operacji (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.68 link active [2] Treść protokołu operacyjnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.20 link active [1] Protokół operacyjny (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.68 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu wpisu do kartu uodpornienia (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.70 link active [2] Treść wpisu do karty uodpornienia (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.21 link active [1] Wpis do karty uodpornienia (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.71 link active [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu informacji dla lekarza kierującego/POZ (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.10 Zawierać active [4] Przedmiot skierowania na pielęgniarską opiekę długoterminową (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.16 link active [3] Sekcja główna skierowania na pielęgniarską opiekę długoterminową (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.11 Zawierać active [4] Przedmiot skierowania do szpitala psychiatrycznego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.21 link active [3] Sekcja główna skierowania do szpitala psychiatrycznego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.12 Zawierać active [4] Rozpoznanie choroby zawodowej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.24 link active [3] Sekcja rozpoznania choroby zawodowej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.13 Zawierać active [4] Przedmiot skierowania na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.26 link active [3] Sekcja główna skierowania na badania w związku z rozpoznanie choroby zawodowej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.2 Zawierać active [4] Rozpoznania dodatkowe (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.20 Zawierać active [4] Wynik badania laboratoryjnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.33 link active [3] Sekcja wyniku badań laboratoryjnych (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.22 Zawierać active [4] Zalecenie leku (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.32 link active [3] Sekcja zaleceń (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.23 Zawierać active [4] Zalecenie wykonania procedury (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.24 Zawierać active [4] Zalecenie wykonania badania (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.29 Zawierać retired [4] Pozycja recepty farmaceutycznej na lek gotowy (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.38 link retired [3] Sekcja zalecenia leku na recepcie farmaceutycznej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.62 link retired [2] Treść dokumentu recepty farmaceutycznej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.3 Zawierać active [4] Pozycja recepty na lek gotowy lub ŚSSPŻ (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.4 link active [3] Sekcja zalecenia leku (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.25 link active [2] Treść dokumentu recepty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.26 link active [1] Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3 link active [1] Recepta (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.7 link active [1] Recepta farmaceutyczna (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.65 link retired [4] Pozycja porady farmaceuty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.30 Zawierać retired [4] Pozycja recepty farmaceutycznej na produkt medyczny (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.33 Zawierać active [4] Dokument zewnętrzny zgodny z regułami (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.32 link active [4] Załącznik (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.31 link active [4] Lista załączników (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39 link active [3] Sekcja załączników (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.47 link active [2] Treść dokumentu anulującego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.14 link active [1] Dokument anulujący (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.34 Zawierać active [4] Dokument zewnętrzny niezgodny z regułami (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.35 Zawierać active [4] Pielęgniarska skala oceny ADL (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.46 link active [3] Sekcja wywiad pielęgniarskiego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.47 link active [3] Sekcja pielęgniarskiego badania przedmiotowego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.36 Zawierać active [4] Pielęgniarska skala oceny trzymania moczu (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.37 Zawierać active [4] Pielęgniarska skala oceny bólu (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.38 Zawierać active [4] Pielęgniarska skala oceny zmęczenia (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.39 Zawierać active [4] Pielęgniarska skala oceny nudności (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.40 Zawierać active [4] Pielęgniarska skala oceny upadków (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.41 Zawierać active [4] Pielęgniarska skala oceny odleżyn (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.42 Zawierać active [4] Podanie szczepionki (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.53 link active [3] Sekcja informacji o podaniu szczepionki (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.43 Zawierać active [4] Diagnozy pielęgniarskie (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.48 link retired [3] Sekcja diagnoz pielęgniarskich (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.44 Zawierać active [4] Pielęgniarska skala oceny duszności (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.47 Zawierać active [4] Wykonane procedury podczas operacji (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.42 link active [3] Sekcja rodzaju operacji (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.48 Zawierać active [4] Pozycja recepty na lek recepturowy (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.50 Zawierać active [4] Dane pobytu szpitalnego na wypisie (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.56 link active [3] Sekcja pobytów szpitalnych na karcie informacyjnej leczenia szpitalnego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.51 Zawierać active [4] Dane o uprawnieniach i płatnikach (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.69 link active [3] Sekcja danych ubezpieczeniowych (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.80 link active [2] Treść dokumentu realizacji recepty (1.3.1.1) 2019‑05‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.27 link active [1] Realizacja recepty (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.52 Zawierać active [4] Pozycja danych o uprawnieniach i płatnikach (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.53 Zawierać active [4] Dane autoryzacyjne związane z ubezpieczeniem (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.60 link active [4] Publiczne ubezpieczenie zdrowotne (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.61 link active [4] Uprawnienia dodatkowe publicznego ubezpieczenia zdrowotnego (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.56 Zawierać active [4] Brak zgody na wydanie zamiennika leku (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.57 Zawierać active [4] Poziom odpłatności leku (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.28 link active [4] Pozycja recepty na wyrób medyczny (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.55 link active [4] Wydanie leku (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.58 Zawierać active [4] Potwierdzenie ubezpieczenia w NFZ (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.6 Zawierać active [4] Przedmiot skierowania (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.6 link active [3] Sekcja główna skierowania (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.62 Zawierać active [4] Pozycja wydania leku (1.3) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.70 link active [3] Sekcja wydania leku (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.67 Zawierać active [4] Rozliczenie wydania leku (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.68 Zawierać active [4] Pozycja komentarza (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.69 link active [4] Dane autoryzacyjne związane z refundacją leków (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.7 Zawierać active [4] Przedmiot zlecenia na wyroby medyczne (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.8 link active [3] Sekcja zlecenia wydania wyrobu medycznego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.74 Zawierać active [4] Informacje o przyjmowaniu leku dla pacjenta (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.75 Zawierać active [4] Informacje dla osoby wydającej lek (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.77 Zawierać active [4] Referencja do dokumentu recepty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.63 link active [4] Referencja do pozycji recepty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.79 Zawierać active [4] Wydanie zamiennika leku (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.8 Zawierać active [4] Przedmiot skierowania do uzdrowiska (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.12 link active [3] Sekcja główna skierowania do uzdrowiska (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.80 Zawierać active [4] Potwierdzenie całkowitej dawki substancji czynnej (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.80 Zawierać retired [4] Potwierdzenie całkowitej dawki substancji czynnej (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.81 Zawierać active [4] Przyjęcie do realizacji leku recepturowego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.82 Zawierać active [4] Przygotowanie leku recepturowego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.9 Zawierać active [4] Przedmiot skierowania do zakładu opiekuńczego (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.15 link active [3] Sekcja główna skierowania do zakładu opiekuńczego (1.3) 2018‑06‑30
Przykład
Przykład
<text>
  <reference value="#ACT_2"/></text>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:text
ED 0 … 1 (plCdotsext)
hl7:reference
TEL 0 … 1 (plCdotsext)
@value
st 1 … 1 R
  Schematron assert rola red error  
  test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]  
  Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID  
  Schematron report rola red error  
  test ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55'] and hl7:reference  
  Komunikat Nie może istnieć referencja do treści w sekcji postaci binarnej dokumentu