Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

ref Szablon  [7] Adres organizacji w Polsce

ID 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.4 Data obowiązywania obowiązuje od 2018‑06‑30
Status active Active Etykieta wersji 1.3
Nazwa plCdaPolishOrganizationalAddr Nazwa wyświetlana [7] Adres organizacji w Polsce
Opis Wzorzec CDA dla adresu organizacji w Polsce
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.4
Typ HL7 V2/V3 Datatype Level Template
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Używane przez / Używa
Używane przez Transakcje 0 i szablony 51, Używa 0 szablonów
Używane przez jako Nazwa Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.15 Zawierać active [2] Praktyka medyczna (bazowy) (1.3.2) 2019‑05‑31
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.24 link retired [2] Wystawca dokumentu recepty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.27 link retired [2] Wystawca dokumentu z wymaganymi danymi instytucji (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.32 link retired [2] Wystawca dokumentu dla recepty spełniającej wymagania NFZ związane z refundacją (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.6 link retired [1] Dokument recepty spelniający wymagania NFZ związane z refundacją (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4 link active [2] Autor dokumentu (bazowy) (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1 link active [1] Szablon bazowy (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.14 link active [1] Dokument anulujący (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.15 link active [1] Konsultacja lekarska (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.16 link active [1] Opis badania diagnostycznego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.17 link active [1] Sprawozdanie z badania laboratoryjnego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.18 link active [1] Karta informacyjna leczenia szpitalnego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.19 link active [1] Karta odmowy przyjęcia do szpitala (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.2 link active [1] Szablon bazowy dla P1 (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.20 link active [1] Protokół operacyjny (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.21 link active [1] Wpis do karty uodpornienia (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.22 link active [1] Karta wywiadu pielęgniarskiego (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.23 link active [1] Karta oceny stanu pacjenta (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.24 link active [1] Zalecenia pielęgniarskie przy wypisie ze szpitala (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.25 link active [1] Raport pielęgniarski (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.28 link active [1] Informacja dla lekarza kierującego/POZ (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.5 link active [1] Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.76 link active [4] Referencja do listy zaleconych leków (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.3 link active [4] Pozycja recepty na lek gotowy lub ŚSSPŻ (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.4 link active [3] Sekcja zalecenia leku (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.25 link active [2] Treść dokumentu recepty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.26 link active [1] Recepta spełniająca wymagania związane z refundacją (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3 link active [1] Recepta (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.7 link active [1] Recepta farmaceutyczna (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.65 link retired [4] Pozycja porady farmaceuty (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.48 link active [4] Pozycja recepty na lek recepturowy (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.55 link retired [2] Wystawca dokumentu z wymaganymi danymi organizacji (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.63 link active [2] Wystawca dokumentu dla P1 (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.78 link retired [2] Wystawca dokumentu dla recepty spełniającej wymagania związane z refundacją (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.79 link active [2] Autor dokumentu recepty spełniającej warunki związane z refundacją (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.8 link active [1] Recepta na import docelowy (1.3.1) 2018‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.82 link active [2] Autor dokumentu recepty (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.86 link active [2] Autor dokumentu skierowania (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.10 link active [1] Skierowanie do zakładu opiekuńczego (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.11 link active [1] Skierowanie na pielęgniarską opiekę długoterminową (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.12 link active [1] Skierowanie do szpitala psychiatrycznego (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.13 link active [1] Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.4 link active [1] Skierowanie (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.9 link active [1] Skierowanie do uzdrowiska (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.17 Zawierać active [2] Jednostka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.18 Zawierać active [2] Komórka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.31 Zawierać active [2] Apteka (bazowy) (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.33 link retired [2] Wystawca dokumentu dla recepty farmacetycznej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.81 link active [2] Autor dokumentu recepty farmaceutycznej (1.3) 2018‑06‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.84 link active [2] Autor dokumentu realizacji recepty (1.3.1.2) 2019‑09‑30
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.27 link active [1] Realizacja recepty (1.3.1.2) 2019‑09‑30
Przykład
Przykład
<addr>
  <postalCode>00-950</postalCode>  <city>Warszawa</city>  <streetName>Marszałkowska</streetName>  <houseNumber>320</houseNumber></addr>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:addr
0 … * (plCdotsddr)
@nullFlavor
cs 0 … 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 … 1 (plCdotsddr)
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:country) or (upper-case(hl7:country)='POLSKA')  
  Komunikat Adres organizacji powinien znajdować się na terenie Polski.  
hl7:postalCode
1 … 1 R (plCdotsddr)
@xsi:type
0 … 1 F extPL:adxp
@postCity
st 0 … 1  
hl7:city
ADXP 1 … 1 R (plCdotsddr)
hl7:streetName
ADXP 0 … 1 (plCdotsddr)
hl7:houseNumber
ADXP 1 … 1 R (plCdotsddr)
hl7:unitID
ADXP 0 … 1 (plCdotsddr)
hl7:unitType
ADXP 0 … 1 (plCdotsddr)
hl7:censusTract
ADXP 0 … 1 (plCdotsddr)
  Schematron assert rola red error  
  test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')  
  Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".