Polska Implementacja Krajowa HL7 CDA (plcda-)

Zbiory wartości

HTML Nazwa
html final ActClassDocumentSection 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A...
html final ActClassObservation 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: ...
html final ActCoverageTypeCode 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: ...
html final ActMoodEventOccurrence 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A...
html final ActPriority 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A...
html final ActStatus 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: C...
html final ActSubstanceAdministrationCode 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: D...
html final AdministrableDrugForm 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: I...
html final AdministrativeGender 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: T...
html final Cewnik lub urostomia 2015‑08‑21
Cewnik lub urostomia
html final Częstotliwość upadków podczas hospitalizacji 2015‑08‑21
Częstotliwość upadków podczas hospitalizacji
html final Częstotliwość upadków w ostatnim okresie/pól roku 2015‑08‑21
Częstotliwość upadków w ostatnim okresie/pól roku
html final Częstotliwość występowanie bólu podczas hospitalizacji 2015‑08‑21
Częstotliwość występowanie bólu podczas hospitalizacji
html final Częstotliwość występowanie bólu w opiece długoterminowej 2015‑08‑21
Częstotliwość występowanie bólu w opiece długoterminowej
html final EntityClass 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: C...
html final EntityClassPlace 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A...
html final EntityCode 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A...
html final Ethnicity 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: I...
html final HumanLanguage 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: C...
html final Intensywność bólu 2015‑08‑21
Intensywność bólu
html final Intensywność bólu w opiece długoterminowej 2015‑08‑21
Intensywność bólu w opiece długoterminowej
html final Język dokumentu 2014‑06‑06
Język, w którym wystawiono dokument
html final Kategoria dostępności leku 2014‑06‑06
Klasyfikacja recept ze względu na kategorię dostępności leku
html final Kategoria dostępności leku w dokumencie realizacji recepty 2017‑10‑26
Klasyfikacja recept ze względu na kategorię dostępności leku
html final Kod ICNP dla czasu 2015‑08‑21
Kod ICNP dla czasu
html final Kod ICNP dla diagnozy pielęgniarskiej 2015‑08‑21
Kod ICNP diagnozy pielęgniarskiej
html final Kod ICNP dla klienta 2015‑08‑21
Kod ICNP dla klienta
html final Kod ICNP dla lokalizacji 2015‑08‑21
Kod ICNP dla lokalizacji
html final Kod ICNP dla osądu 2015‑08‑21
Kod ICNP dla osądu
html final Kod ICNP dla przedmiotu opieki 2015‑08‑21
Kod ICNP dla przedmiotu opieki
html final Kod ICNP interwencji pielęgniarskiej 2015‑08‑21
Kod ICNP interwencji pielęgniarskiej
html final Kod LOINC typu skierowania 2014‑06‑06
Kod LOINC typu skierowania
html final Kody ICNP dla środków 2015‑08‑21
Kody ICNP dla środków
html final LanguageAbilityMode 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A...
html final LanguageAbilityProficiency 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A...
html final MaritalStatus 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: T...
html final Nazwa klasyfikatora recepty 2014‑06‑06
Nazwa klasyfikatora recepty
html final Nazwa klasyfikatora skierowania 2014‑06‑06
Nazwa klasyfikatora skierowania
html final Nazwa klasyfikatora zlecenia 2014‑06‑06
Nazwa klasyfikatora zlecenia na zaopatrzenie
html final ObservationInterpretation 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: O...
html final ObservationMethod 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A...
html final Określenie trybu realizacji jako pilny lub zwykły 2014‑06‑06
Określenie trybu realizacji jako pilny lub zwykły
html final ParticipationFunction 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: T...
html final ParticipationMode 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: I...
html final ParticipationSignature 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A...
html final ParticipationType 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A...
html final PersonalRelationshipRoleType 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: T...
html final Podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej 2014‑06‑06
Podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej
html final Postać dawki leku 2018‑09‑30
html final Postać opakowania leku 2018‑09‑30
html final Postać recepty 2017‑10‑29 09:32:45
html final Poziom odpłatności za leki 2014‑06‑06
Poziom odpłatności za leki refundowane
html final Publiczny plan finansowania 2014‑06‑06
Plan finansowania (refundacji) ze środków publicznych
html final Race 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: I...
html final ReligiousAffiliation 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A...
html final Rodzaj leku 2017‑10‑26
Klasyfikacja recept ze względu na rodzaj leku: lek gotowy, czy recepturowy
html final Rodzaj praktyki zawodowej 2014‑06‑06
Rodzaj praktyki zawodowej
html final Rodzaj realizacji recepty 2017‑10‑26
html final Rodzaj recepty elektronicznej 2018‑09‑30
html final Rodzaj recepty papierowej 2018‑06‑30
html final Rodzaj uzdrowiska 2014‑06‑06
Klasyfikacja skierowań do uzdrowiska ze względu na rodzaj (położenie) uzdrowiska
html final Rodzaj świadczenia uzdrowiskowego 2014‑06‑06
Klasyfikacja skierowań do uzdrowiska ze względu na rodzaj świadczenia: leczenie, czy rehabilitacja
html final RoleClass 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: T...
html final RoleClassAssignedEntity 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A...
html final RoleClassBirthplace 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: R...
html final RoleClassMutualRelationship 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A...
html final RoleStatus 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: C...
html final RouteOfAdministration 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: T...
html final Samodzielność pacjenta 2015‑08‑21
Samodzielność pacjenta
html final ServiceDeliveryLocationRoleType 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A...
html final SpecimenEntityType 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26
html final Specjalność komórki organizacyjnej dla pielęgniarskiej opieki długoterminowej 2014‑06‑06
Specjalność komórki organizacyjnej dla pielęgniarskiej opieki długoterminowej, wg cz. VIII kodu resortowego
html final Specjalność komórki organizacyjnej dla placówki psychiatrycznej 2014‑09‑23
Specjalność komórki organizacyjnej dla placówki psychiatrycznej, wg cz. VIII kodu resortowego
html final Specjalność komórki organizacyjnej dla uzdrowiska 2014‑09‑23
Specjalność komórki organizacyjnej dla uzdrowiska, wg cz. VIII kodu resortowego
html final Specjalność komórki organizacyjnej dla zakładu opiekuńczego 2014‑06‑06
Specjalność komórki organizacyjnej dla zakładu opiekuńczego, wg cz. VIII kodu resortowego
html final Specjalność lekarza 2014‑06‑06
Specjalność lekarza
html final Specjalność lekarza dentysty 2014‑06‑06
Specjalność lekarza dentysty
html final Stopień duszności 2015‑08‑21
Stopień duszności
html final Stopień nudności 2015‑08‑21
Stopień nudności
html final Stopień odleżyn 2015‑08‑21
Stopień odleżyn
html final Stopień pokrewieństwa 2015‑08‑21
Stopień pokrewieństwa
html final Stopień trzymania moczu w opiece domowej 2015‑10‑26
Stopień trzymania moczu w opiece domowej
html final Stopień trzymania moczu w stanach ostrych 2015‑10‑26
Stopień trzymania moczu w stanach ostrych
html final Stopień zmęczenia 2015‑08‑21
Stopień zmęczenia
html final Strona ciała 2018‑09‑30
html final Strona Lewa Prawa 2015‑08‑21
Strona Lewa Prawa
html final Symbol instytucji właściwej dla koordynacji 2014‑06‑06
Symbol instytucji właściwej na podstawie przepisów o koordynacji
html final TargetAwareness 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: A...
html final Tryb realizacji recepty 2014‑06‑06
Klasyfikacja recept ze względu na tryb realizacji recepty: zwykła, czy na import docelowy
html final Tryb wydania leku 2018‑09‑30
html final Tryb wydania leku 2018‑09‑30
html final Tryb wypisu ze szpitala 2015‑10‑26
Tryb wypisu ze szpitala
html final Tryb wystawienia recepty 2014‑06‑06
Klasyfikacja recept ze względu na tryb wystawienia recepty: zwykła, farmaceutyczna, pielęgniarska czy pielęgniarska na zlecenie lekarza
html final Tryb zlecenia na zaopatrzenie 2014‑06‑06
Klasyfikacja zleceń na zaopatrzenie wg trybu zlecenia
html final Trzymanie moczu 2015‑08‑21
Trzymanie moczu
html final Typ dokumentu medycznego 2018‑09‑30
Typ dokumentu medycznego, do użycia jako tłumaczenie pozycji słownika LOINC
html final Typ dokumentu medycznego prztwarzanego na P1 2014‑09‑23
Typ dokumentu medycznego przetwarzanego na platformie P1, do użycia jako tłumaczenie pozycji słownika LOINC
html final Typ dokumentu realizacji recepty 2018‑09‑30
Typ dokumentu realizacji recepty, do użycia jako tłumaczenie pozycji słownika LOINC
html final Typ dokumentu uprawnień 2018‑09‑30
Typ dokumentu uprawnień
html final Typ skierowania wg klasyfikacji dokumentów P1 2014‑06‑06
Typ skierowania wg klasyfikacji dokumentów P1
html final Upadki 2015‑08‑21
Upadki
html final Uprawnienie dodatkowe 2017‑04‑26
Uprawnienie dodatkowe związane z refundacją leków
html final Uprawnienie dodatkowe do świadczeń opieki zdrowotnej 2014‑06‑06
Uprawnienie dodatkowe do świadczeń opieki zdrowotnej
html final Występowanie bólu 2015‑08‑21
Występowanie bólu
html final Występowanie duszności 2015‑08‑21
Występowanie duszności
html final Występowanie nudności 2015‑08‑21
Występowanie nudności
html final Występowanie zmęczenia 2015‑08‑21
Występowanie zmęczenia
html final x_ActRelationshipDocument 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: U...
html final x_ActRelationshipEntry 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: U...
html final x_ActRelationshipEntryRelationship 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: U...
html final x_BasicConfidentialityKind 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: ...
html final x_DocumentSubject 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26
html final x_EncounterParticipant 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: C...
html final x_InformationRecipient 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: U...
html final x_ServiceEventPerformer 2014‑03‑26
en-US History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26 description: C...
html final Zawód medyczny 2017‑09‑30
Zawód medyczny
html final Zawód medyczny 2014‑06‑06
Zawód medyczny
html final Zawód medyczny uprawniony do wystawiania dokumentu realizacji recepty 2017‑10‑26
Zawód medyczny uprawniony do wystawiania dokumentu realizacji recepty
html final Zawód medyczny uprawniony do wystawiania recept refundowanych 2015‑10‑26
Zawód medyczny uprawniony do wystawiania recept lekarskich na leki refundowane
html final Zdolność do chodzenia 2015‑08‑21
Zdolność do chodzenia
html final Zdolność do higieny osobistej 2015‑08‑21
Zdolność do higieny osobistej
html final Zdolność do jedzenia 2015‑08‑21
Zdolność do jedzenia
html final Zdolność do kąpieli 2015‑08‑21
Zdolność do kąpieli
html final Zdolność do poruszania w łóżku 2015‑08‑21
Zdolność do poruszania w łóżku
html final Zdolność do wyjścia do toalety 2015‑08‑21
Zdolność do wyjścia do toalety
html final Zdolność korzystania z toalety 2015‑08‑21
Zdolność korzystania z toalety

Podsumowanie dla zbiorów wartości

Zbiory wartości 126
Powiązania terminologii 0