Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP w Centrum e-Zdrowia

Pełne korzystanie z e-administracji wymaga posiadania certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.

Potwierdzenia profilu zaufanego dokonać można w Centrum e-Zdrowia pełniącym funkcję punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP tj. realizującym zadania określone w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. poz. 778).

Profile zaufane potwierdzane są we wtorki i czwartki w godzinach 10:00-14:00.

Aktualności archiwalne

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.