Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Ikona Centralnego Rejestru Farmaceutów

Centralny Rejestr Farmaceutów dostępny na Platformie Rejestrów Medycznych

Na Platformie Rejestrów Medycznych rejestrymedyczne.csioz.gov.pl udostępniony został Centralny Rejestr Farmaceutów (CRF). W ramach CRF w jednym miejscu gromadzone są wpisy o farmaceutach zarejestrowanych na terytorium Rzeczpospolitej. Dane udostępnione w Rejestrze pochodzą bezpośrednio ze wszystkich 20 Okręgowych Izb Aptekarskich.

W ramach ogólnodostępnej części Centralnego Rejestru Farmaceutów mogą Państwo skorzystać z publicznej wyszukiwarki farmaceutów, która prezentuje dane zawarte w Rejestrze w zawężonym zakresie informacyjnym tj.:

  •  imię oraz nazwisko farmaceuty;
  • numer prawa wykonywania zawodu farmaceuty;
  • nazwę specjalizacji farmaceuty;
  • nazwę i kod Okręgowej Izby Aptekarskiej.

 

Serdecznie zachęcamy Państwa do korzystania z platformy www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl 

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM