Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

CSIOZ: e-Krew dla dawców i kandydatów na dawców krwi

Trwają Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Początki tej szczytnej akcji sięgają roku 1958, w którym PCK rozpoczęło akcję propagowania honorowego krwiodawstwa. Dzisiaj w Polsce ponad 600 tysięcy honorowych dawców krwi dokonuje 1,3 mln donacji rocznie.

CSIOZ pracuje nad projektem e-Krew, który będzie wspierał działania Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz instytucji nadzorujących system publicznej służby krwi: Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Krwi, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, a także dawców i kandydatów na dawców. 

e-Krew obejmuje budowę systemu informatycznego, który wpłynie przede wszystkim na usprawnienie wymiany danych pomiędzy uczestnikami procesów pobierania, przechowywania i stosowania krwi w lecznictwie. 

Rejestracja dawcy dzisiaj

Co ważne dla honorowych krwiodawców i kandydatów na dawców, nowy system znacznie poprawi komfort ich obsługi oraz skróci czas jego trwania. Usprawni m. in. proces planowania wizyty w ośrodkach pobierania krwi. Obecnie osoba chcąca oddać krew - dawca czy też kandydat na dawcę, musi wypełnić kwestionariusz w punkcie pobierania krwi. Cały proces trwa około 1,5 godziny. 

Rejestracja dawcy  po zmianach 

Proces rejestracji dawcy/kandydata na dawcę krwi zostanie w pełni przeniesiony do systemu e-Krew. Dlatego jego zapisana w systemie wstępna rejestracja będzie wykorzystana podczas rejestracji rzeczywistej w placówce poboru krwi. Po przybyciu do placówki - jeżeli dawca/kandydat wypełnił wcześniej na Portalu e-Krew Kwestionariusz Dawcy, to po weryfikacji tożsamości dawcy, proces rejestracji się zakończy. 

Co jeszcze nam przyniesie optymalizacja procesu?  

  • zaplanowane wizyty wraz z wstępną rejestracją wizyty w wybranym punkcje poboru krwi;
  • zaimplementowanie algorytmu do wyznaczania terminów oddania krwi lub jej składników  i uniemożliwienie zaplanowania wizyty przed upływem minimalnego czasu od poprzedniej donacji;
  • uniemożliwienie zaplanowania wizyty dawcom, którzy nie mogą dokonać donacji ze względu na czasową lub stałą dyskwalifikację;
  • potwierdzenie dawcy/kandydatowi rejestracji, przypomnienie i ewentualna informacja o zdarzeniach nadzwyczajnych uniemożliwiających oddanie krwi w zaplanowanym terminie;

Obsługa dawców/kandydatów na dawców w CKiK i innych punktach pobrań będzie przeniesiona z systemów lokalnych CKiK do systemu e-Krew, co pozwoli ujednolicić proces i skrócić czas obsługi dawcy/kandydata na dawcę nawet do 10 minut.

Galeria zdjęć

Infografika z logo e-krew i treścią: w Polsce jest ponad 600 tysięcy honorowych dawców krwi, rocznie dokonywanych jest 1,3 mln donacji krwi

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM