Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Dostępność Rejestru Aptek

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 20 listopada dotyczącego technicznej awarii Rejestru Aptek uprzejmie informujemy, że działanie systemu zostało przywrócone.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM